www.ihltumdersler.com

   TEFSİR DERSİ
   TEFSİR 11. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI-A


Doküman İçeriği: 2013-2014 11. SINIF TEFSİR 2. DÖNEM 2. YAZILI-A:
1. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’i anlama ve yo-rumlamadaki temel ilkelerden biri değildir?
a. Kur’anı kendi iç bütünlüğü içinde anlama
b. Tarihsel bağlamı dikkate alma
c. Sünnetin açıklayıcılığından yararlanma
d. Bilimsel verilerden yararlanma
e. Günün şartlarını dikkate alma

2. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’i kendi iç bütünlük için söylenemez?
a. Kur’andaki kelimelerin kendi aralarında oluşturduğu bü-tünlük
b. Kur’andaki cümlelerin kendi aralarında oluşturduğu bü-tünlük
c. Ayetlerin öncesi ve sonrasıyla oluşturduğu bütünlük
d. Aynı konuyla ilgili ayetlerin oluşturduğu bütünlük
e. Hadislerin Surelerle oluşturduğu bütünlük

3. “Yedi kat göğü birbiriyle tam uyum içinde yaratan odur. Rahman’ın yaratmasında hiçbir nizamsızlık göremezsin. Gözünü çevir de bak: herhangi bir kusur görebilir misin? Sonra tekrar gözünü çevir de bak, gözün bir kusur bula-madığından, eli boş ve bitkin geri döner.” Ayeti Kur’anın ana konularından hangisini kapsar?
a. Kıssalar
b. Yaratılış ve kâinat
c. İman
d. İbadet
e. Ahlak

Devamı...

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI-A Adlı Dokümanı indirmek için:  Dokümanı Gönderen: MİKAİL AZAK
Diğer Dokümanlarımızı İncelemek İçin: www.ihltumdersler.com Ziyaret Edebilirsiniz!
.:Dersle İlgili Diğer Dökümanlar:.

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI-A (18372)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIFLAR 1. DÖNEM 1. YAZILI-A (15824)

12. Sınıf  TEFSİR DERSİ Tefsir 1. dönem 1. yazılı soruları (13150)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI-A (10728)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 2. DÖNEM 2. YAZILI (10037)

12. Sınıf  TEFSİR DERSİ Tefsir Yazılı Soruları (7706)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 1. ÜNİTE 1. TEST (7021)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI-B (6496)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI-A (6137)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI-B (5603)