www.ihltumdersler.com

   TEFSİR DERSİ
   TEFSİR 11. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI-B


Doküman İçeriği: 2013-2014 TEFSİR 11. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI-B
1. Kur’an ilimlerinin doğuşu ve gelişmesi süreci için aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?
a. Hz. Peygamber (sav)’in hüküm ayetlerinin içeriğini yaşa-yarak göstermesi fıkıh ilmini doğurmuştur.
b. Hz. Peygamber (sav)’den sonra sahabeler ayetlerin izahı ile ilgili sorulara sebeb-i nüzul, nasih mensuhla cevap vermişlerdir.
c. Sahabeler bazen ayeti ayetle veya hadisle izah yoluna gitmişlerdir.
d. Hz. Peygamber (sav)’in ayetleri yaşaması ve izah etmesi fıkıh ilmini doğurmuştur.
e. Bazı sahabelerin ayet izahlarında kendi yorumunu yap-tıkları da olmuştur.

2. Kur’an-ı Kerimin indiriliş süreciyle alakalı olan Mekki ve Medeni kavramlar için aşağıdakilerden hangisi söylene-mez?
a. Mekke döneminde nazil olan ayet veya sureye mekki denir.
b. Medeni kavramı, Medine dönemindeki nazil olan ayet ve surelerle alakalıdır.
c. Bir surenin hepsi Mekki veya Medeni olabildiği gibi aynı surenin bazı ayetleri mekki bazı ayetleri medeni olabilir.
d. Bir sure bütün olarak nazil olduğu gibi parça parça olarak ta nazil olabilir.
e. Kur’andaki surelerin yaklaşık dörtte üçü medeni sureler-de geçer.

3. Kur’an-ı Kerimin indiriliş süreciyle alakalı olan Mekki ve Medeni kavramlar için aşağıdakilerden hangisi söylene-mez?
a. Medeni sureler Kur’anın yaklaşık olarak yarısı kadardır.
b. Mekki surelerde ayetler genelde “Ey insanlar” çağrısıyla başlar.
c. Mekki surelerin başında kasem yani yemin kavramına çok sık rastlanır.
d. Medeni surelerde ayetler genelde “Ey iman edenler veya Ey ehl-i kitap” çağrısıyla başlar.
e. Kıssalar daha çok mekki surelerdedir.

Devamı...

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI-B Adlı Dokümanı indirmek için:  Dokümanı Gönderen: MİKAİL AZAK
Diğer Dokümanlarımızı İncelemek İçin: www.ihltumdersler.com Ziyaret Edebilirsiniz!
.:Dersle İlgili Diğer Dökümanlar:.

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI-A (18372)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIFLAR 1. DÖNEM 1. YAZILI-A (15824)

12. Sınıf  TEFSİR DERSİ Tefsir 1. dönem 1. yazılı soruları (13150)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI-A (10727)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 2. DÖNEM 2. YAZILI (10036)

12. Sınıf  TEFSİR DERSİ Tefsir Yazılı Soruları (7705)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 1. ÜNİTE 1. TEST (7020)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI-B (6496)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI-A (6136)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI-B (5603)