www.ihltumdersler.com

   TEFSİR DERSİ
   TEFSİR 11. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI-A


Doküman İçeriği: 2013-2014 TEFSİR 11. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI-A:
1. Kur’an ilimlerinin doğuşu ve gelişmesi süreci için aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?
a. Kur’an ilimlerinin en belirgin nüvesi Hz. Peygamber (sav)’in tebliğ ve yaşayışıdır.
b. İrşat sürecinde Hz. Peygamber (sav)’in ayetleri okuması kıraat ilminin temeli olmuştur.
c. Hz. Peygamber (sav)’in ayetleri yaşaması ve izah etmesi tefsir ilmini doğurmuştur.
d. Hz. Peygamber (sav)’in ayetleri izah ederken kendi yo-rumunu katması hadis ilmini oluşturmuştur.
e. Hz. Peygamber (sav)’in hüküm ayetlerinin içeriğini yaşa-yarak göstermesi kelam ilmini doğurmuştur.

2. Aşağıdakilerden hangisi Kur’anın indiriliş süreci ile ilgili bir kavram değildir?
a. Muhkem-müteşabih
b. Mekki
c. Medeni
d. Esbab-ı nüzul
e. Nasih-mensuh

3. Kur’an-ı Kerimin indiriliş süreciyle alakalı olan Mekki ve Medeni kavramlar için aşağıdakilerden hangisi söylene-mez?
a. Müslümanların ehl-i kitap, müşrik ve diğer milletlerle olan ilişkileri medeni surelerde yer alır.
b. Bütün ibadetler medeni surelerde geçer.
c. Örnek bir İslam toplumu modeli medeni surelerde he-deflenmektedir.
d. Medeni sureler genelde uzundur.
e. Medeni sureler Kur’anın yaklaşık olarak dörtte biri ka-dardır.

Devamı...

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI-A Adlı Dokümanı indirmek için:  Dokümanı Gönderen: MİKAİL AZAK
Diğer Dokümanlarımızı İncelemek İçin: www.ihltumdersler.com Ziyaret Edebilirsiniz!
.:Dersle İlgili Diğer Dökümanlar:.

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI-A (18372)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIFLAR 1. DÖNEM 1. YAZILI-A (15824)

12. Sınıf  TEFSİR DERSİ Tefsir 1. dönem 1. yazılı soruları (13150)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI-A (10728)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 2. DÖNEM 2. YAZILI (10036)

12. Sınıf  TEFSİR DERSİ Tefsir Yazılı Soruları (7705)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 1. ÜNİTE 1. TEST (7021)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI-B (6496)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI-A (6136)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI-B (5603)