www.ihltumdersler.com

   FIKIH DERSİ
   FIKIH 11. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI-B


Doküman İçeriği: FIKIH 11. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI-B:
1. İçtihat için aşağıda verilenlerden açıklamalardan hangisi doğru değildir?
A. Müslümanların ihtilafa düştükleri konularda çözümler ancak Kur’an ve sünnetten istinbatla çıkarılabilir.
B. İçtihad sonucunda varılan karar bütün Müslümanlar için kesindir ve bağlayıcıdır.
C. Problemlere dini açıdan çözümler ancak içtihatla olur.
D. Dini sorunların çözümünde müçtehidin gösterdiği çabaya İçtihad denir.
E. İçtihad sonucunda varılan hüküm kesin ve tek doğru olarak kabul edilmez.

2. Hazreti Peygamber (SAV)’in içtihada verdiği önem için aşağıdakilerden hangisi doğru bir açıklama ve örnek olamaz?
A. Hazreti Peygamber (SAV) bazen ayetten bizzat kendisi hüküm çı-karıp İçtihad etmiştir.
B. Hazreti Peygamber (SAV) yaşadığı dönemde sahabelerinin cesa-retlendirip onlara içtihadın kapısını açmıştır.
C. Kur’ana uygun olmayan Hazreti Peygamber (SAV)’in içtihadleri ayetle düzeltilmiştir.
D. Hazreti Peygamber (SAV) bazen bizzat bulunduğu ortamda kendi görüşü sorulduğunda ashabın kendi görüşüyle karar vermesini is-temiştir.
E. Hazreti Peygamber (SAV) sahabenin her türlü içtihadını aynen kabul etmiştir.

3. Aşağıdaki konulardan hangisi günümüz fıkhında İçtihada giren konulardan biri olamaz?
A. Organ nakli
B. Yapay döllenme
C. Tüp bebek
D. Klonlama
E. DNA’nın keşfi

Devamı...

FIKIH DERSİ FIKIH 11. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI-B Adlı Dokümanı indirmek için:  Dokümanı Gönderen: MİKAİL AZAK
Diğer Dokümanlarımızı İncelemek İçin: www.ihltumdersler.com Ziyaret Edebilirsiniz!
.:Dersle İlgili Diğer Dökümanlar:.

FIKIH DERSİ FIKIH 10. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI (A) (27881)

FIKIH DERSİ FIKIH 10. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI (B) (7481)

  FIKIH DERSİ ZEKAT SLAYTI (6992)

10. Sınıf  FIKIH DERSİ Fıkıh Dersi I. Dönem 1. Yazılı Soruları - A (5606)

FIKIH DERSİ FIKIH 11. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI-A (5588)

FIKIH DERSİ FIKIH 11. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI-B (5159)

FIKIH DERSİ FIKIH 10. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI (C) (4973)

10. Sınıf  FIKIH DERSİ FIKHIN KAVRAMLARI VE KAYNAKLARI-1 SLAYT (4948)

FIKIH DERSİ FIKIH 11. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI-A (4935)

10. Sınıf  FIKIH DERSİ FIKIH 10. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI A (4530)