www.ihltumdersler.com

   FIKIH DERSİ
   FIKIH 11. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI-A


Doküman İçeriği: FIKIH 11. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI-A:
1. İçtihat kavramı için aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
a. Bir mezhep imamının içtihadı herkes için doğru ve kesindir.
b. İçtihad; dini anlamak ve günlük hayata uygulayabilmek için or-taya konulan her türlü çabadır.
c. Yüce Allah’ın rızasına uygun hükümleri Kur’an ve sünnetten çı-karmaktır.
d. Hâkimin doğru hükme ulaşmak için göstermiş olduğu çabadır.
e. Ayet ve hadislerden doru hüküm çıkarmaktır.

2. İçtihat için aşağıda verilenlerden açıklamalardan hangisi yanlış-tır?
a. İçtihad farklılıkları farklı mezheplerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur.
b. İçtihad; dini anlamak ve günlük hayata uygulayabilmek için or-taya konulan her türlü çabadır.
c. Problemlere dini açıdan çözümler ancak içtihatla olur.
d. İçtihad sonucunda varılan hüküm kesindir tek doğru olarak ka-bul edilir.
e. İçtihatlara Allah’ın ve peygamberin hükmü gibi bakılmamalıdır.

3. Aşağıdakilerden hangisi Hazreti Ömer’in (ra) dönemindeki içti-hadlara örnek değildir?
a. Hazreti Ömer’in (ra), döneminde hırsızlık yapanlara had cezası uygulamaması
b. Hazreti Ömer’in (ra), müellefe-i kuluba zekat verme uygulamasına son vermesi
c. Hazreti Ömer’in (ra), teravih namazını cemaatle kılma uygula-masını başlatması
d. Vefatından önce yerine biri tayin etmekten ziyade aday bir gu-rubu belirlemesi
e. Zekat memurlarına zekat toplatırması

Devamı...

FIKIH DERSİ FIKIH 11. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI-A Adlı Dokümanı indirmek için:  Dokümanı Gönderen: MİKAİL AZAK
Diğer Dokümanlarımızı İncelemek İçin: www.ihltumdersler.com Ziyaret Edebilirsiniz!
.:Dersle İlgili Diğer Dökümanlar:.

FIKIH DERSİ FIKIH 10. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI (A) (27882)

FIKIH DERSİ FIKIH 10. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI (B) (7481)

  FIKIH DERSİ ZEKAT SLAYTI (6993)

10. Sınıf  FIKIH DERSİ Fıkıh Dersi I. Dönem 1. Yazılı Soruları - A (5607)

FIKIH DERSİ FIKIH 11. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI-A (5590)

FIKIH DERSİ FIKIH 11. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI-B (5161)

FIKIH DERSİ FIKIH 10. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI (C) (4975)

10. Sınıf  FIKIH DERSİ FIKHIN KAVRAMLARI VE KAYNAKLARI-1 SLAYT (4949)

FIKIH DERSİ FIKIH 11. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI-A (4935)

10. Sınıf  FIKIH DERSİ FIKIH 10. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI A (4530)