www.ihltumdersler.com

   12. Sınıf
   TEFSİR DERSİ
   TEFSİR 12. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI A


Doküman İçeriği: TEFSİR 12. SINIFLAR 1. DÖNEM 1. YAZILI A GRUBU
1- Kur’an-ı Kerim’in ,Kur’an dışında, başka isimleri daha vardır. Bunlardan er-Ruh isminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A)kalpleri dirilten
B) Allah’ın sözü
C) her şeyi açıklayan
D) kalemle yazılan
E) apaçık aydınlatan

2- Hz Osman döneminde Mushaf’ın çoğaltılması amacıyla oluşturulan heyetin başkanı kimdir?
A) Hz. Ömer
B) Zeyd b.Sabit
C) Hz. Ali
D) Hz. Osman
E) Hz. Ebu Bekir

3- I-Hz. Ebubekir döneminde yapılmış bir savaştır.
II-Bu savaş sonunda bir çok hafız sahabi şehit olmuştur.
III-Kur’an-ı Kerim’in mushaf haline getirilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır.
Yukarıda özellikleri verilen savaş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kadisiye Savaşı
B)Yemame Savaşı
C)Mute Savaşı
D)Nihavent Savaşı
E) Sıffin Savaşı

4- Tefsir ilmi Kur’an’da yer alan itikad ve ahlak konularıyla ilgili ayetleri yorumlarken hangi ilmin verilerinden yararlanır?
A)kelam B) kıraat ilmi C)siyer D)antropoloji E)fıkıh

Devamı...

12. Sınıf TEFSİR DERSİ TEFSİR 12. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI A Adlı Dokümanı indirmek için:  Dokümanı Gönderen: Sibel ÇELİK
Diğer Dokümanlarımızı İncelemek İçin: www.ihltumdersler.com Ziyaret Edebilirsiniz!
.:Dersle İlgili Diğer Dökümanlar:.

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI-A (18307)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIFLAR 1. DÖNEM 1. YAZILI-A (15737)

12. Sınıf  TEFSİR DERSİ Tefsir 1. dönem 1. yazılı soruları (13086)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI-A (10600)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 2. DÖNEM 2. YAZILI (9973)

12. Sınıf  TEFSİR DERSİ Tefsir Yazılı Soruları (7653)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 1. ÜNİTE 1. TEST (6916)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI-B (6446)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI-A (6085)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI-B (5562)