www.ihltumdersler.com

   10. Sınıf
   FIKIH DERSİ
   FIKIH 10. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI B


Doküman İçeriği: FIKIH 10. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI B GRUBU
S-1- İnsanın ölümü ve geride bıraktığı mal varlığı fıkıhta hangi başlık adı altında işlenir?
A-Ukubat B-Muamelat C-Münekahat D-Feraiz E-İbadetler

S-2-İslam’ın ilk dönemlerinde Mescid-i Aksa’ya doğru namaz kılınırdı. Bakara suresinin 149 ve 150. ayetleri ile kıble değişmiş ve Mescid-i Haram (Kâbe) yeni kıble olmuştur. Yukarıda anlatılan durum Hz. Peygamber (sav) döneminin fıkhi özelliklerinden hangisine örnek gösterilebilir?
A-Nesih
B-İçtihad
C-Hükümlerde Kolaylık
D-Teşri
E- Hükümlerde Tedricilik

S-3- Hadisler ilk defa hangi dönemde fıkıh konularına göre düzenlenmiştir?
A-Sahabiler dönemi
B- Tabiiler dönemi
C-Peygamber dönemi
D- Taklit dönemi
E-Fıkhın kanunlaşma dönemi

S-4- Fıkıh usulüne dair yazılan ilk eser aşağıdakilerden hangisidir?
A- el-Muhtasar B- el-Mebsût C- el-Ümm D- er-Risale E- el-Muğnî

Devamı...

10. Sınıf FIKIH DERSİ FIKIH 10. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI B Adlı Dokümanı indirmek için:  Dokümanı Gönderen: Sibel ÇELİK
Diğer Dokümanlarımızı İncelemek İçin: www.ihltumdersler.com Ziyaret Edebilirsiniz!
.:Dersle İlgili Diğer Dökümanlar:.

FIKIH DERSİ FIKIH 10. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI (A) (27807)

FIKIH DERSİ FIKIH 10. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI (B) (7421)

  FIKIH DERSİ ZEKAT SLAYTI (6911)

FIKIH DERSİ FIKIH 11. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI-A (5542)

10. Sınıf  FIKIH DERSİ Fıkıh Dersi I. Dönem 1. Yazılı Soruları - A (5495)

FIKIH DERSİ FIKIH 11. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI-B (5117)

FIKIH DERSİ FIKIH 10. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI (C) (4930)

10. Sınıf  FIKIH DERSİ FIKHIN KAVRAMLARI VE KAYNAKLARI-1 SLAYT (4901)

FIKIH DERSİ FIKIH 11. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI-A (4852)

10. Sınıf  FIKIH DERSİ FIKIH 10. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI A (4486)