www.ihltumdersler.com

   10. Sınıf
   FIKIH DERSİ
   FIKIH 10. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI A


Doküman İçeriği: FIKIH 10. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI A GRUBU
S-1- Aşağıdakilerden hangisi, bir kimsenin, başka birinin malına ve canına karşı işlemiş olduğu suçlarla ilgili konulara yer verir?
A-Ukubat B-Muamelat C-Münekahat D-Feraiz E-İbadetler

S-2- İslam hakkında bilgi almak isteyen birisine Hz. Peygamber; günde beş vakit namaz, ramazanda oruç ve zekât ibadetlerini yerine getirmesi gerektiğini söylediğinde adam, “Bunları ne artırırım ne de azaltırım.” demiştir. Bunun üzerine Hz. Peygamber, “Şayet sözünde doğru ise kurtulmuştur.” buyurmuştur.
Yukarıda anlatılan olay Hz. Peygamber (sav) döneminin fıkhi özelliklerinden hangisine örnek gösterilebilir?
A-Nesih B-İçtihad C-Hükümlerde Kolaylık D-Teşri E- Hükümlerde Tedricilik

S-3- Fıkıhla ilgili yazılı metinler hangi dönemde ortaya çıkmaya başlamıştır?
A-Sahabiler dönemi
B- Tabiiler dönemi
C-Peygamber
dönemi D- Taklit dönemi
E-Fıkhın kanunlaşma dönemi

Devamı...

10. Sınıf FIKIH DERSİ FIKIH 10. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI A Adlı Dokümanı indirmek için:  Dokümanı Gönderen: Sibel ÇELİK
Diğer Dokümanlarımızı İncelemek İçin: www.ihltumdersler.com Ziyaret Edebilirsiniz!
.:Dersle İlgili Diğer Dökümanlar:.

FIKIH DERSİ FIKIH 10. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI (A) (28012)

FIKIH DERSİ FIKIH 10. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI (B) (7575)

  FIKIH DERSİ ZEKAT SLAYTI (7096)

10. Sınıf  FIKIH DERSİ Fıkıh Dersi I. Dönem 1. Yazılı Soruları - A (5706)

FIKIH DERSİ FIKIH 11. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI-A (5672)

FIKIH DERSİ FIKIH 11. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI-B (5212)

10. Sınıf  FIKIH DERSİ FIKHIN KAVRAMLARI VE KAYNAKLARI-1 SLAYT (5073)

FIKIH DERSİ FIKIH 10. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI (C) (5036)

FIKIH DERSİ FIKIH 11. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI-A (4995)

10. Sınıf  FIKIH DERSİ FIKIH 10. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI A (4604)