www.ihltumdersler.com

   TEFSİR DERSİ
   TEFSİR 11. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI-D


Doküman İçeriği: (2013-2014) TEFSİR 11. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI-D
1. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin (sav) peygam-berlikle ilgili temel görevlerinden biridir?
a. Tebliğ
b. Vahiy
c. Sıdk
d. Hadis
e. Sünnet

2. Aşağıdakilerden hangisi sahabe tefsirinin özelliklerinden biri değildir?
a. Kur’an baştan sona tefsir edilmemiştir.
b. Ayetlerin genel manasını vermekle yetinmişlerdir.
c. Ahkâm ayetlerinden az sayıda fıkhi hükümler çıkarılmıştır.
d. Bu dönemde yapılan tefsirler tedvin edilmemiştir.
e. Kıssaların tefsirinde diğer semavi kitaplara da lüzum gö-rüldükçe başvurulmuştur.

3. Ahlaki özellikleri içeren ayetleri yorumlayarak, ahlaki bir hayat yaşama ve ruhu arındırma esasına bağlı olarak ha-zırlanan tefsirlere ne denir?
a. Dil bilimsel tefsirler
b. Kelami tefsirler
c. Rivayet tefsirler
d. Fıkhi tefsirler
e. Tasavvufi tefsirler

Devamı...

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI-D Adlı Dokümanı indirmek için:  Dokümanı Gönderen: MİKAİL AZAK
Diğer Dokümanlarımızı İncelemek İçin: www.ihltumdersler.com Ziyaret Edebilirsiniz!
.:Dersle İlgili Diğer Dökümanlar:.

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI-A (18307)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIFLAR 1. DÖNEM 1. YAZILI-A (15737)

12. Sınıf  TEFSİR DERSİ Tefsir 1. dönem 1. yazılı soruları (13086)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI-A (10600)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 2. DÖNEM 2. YAZILI (9973)

12. Sınıf  TEFSİR DERSİ Tefsir Yazılı Soruları (7653)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 1. ÜNİTE 1. TEST (6916)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI-B (6446)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI-A (6085)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI-B (5562)