www.ihltumdersler.com

   TEFSİR DERSİ
   TEFSİR 11. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI-B


Doküman İçeriği: (2013-2014) TEFSİR 11. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI-B
1. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin (sav) peygam-berlikle ilgili temel görevlerinden biridir?
a. Vahiy
b. Teybin
c. Sıdk
d. Hadis
e. Sünnet

2. Hazreti peygamber döneminde tefsir için aşağıdakilerden hangisi doğru bir yargı değildir?
a. Kur’anın tefsiri Hz. Peygamber (sav) ile başlamıştır.
b. Kur’anın ilk muhatabı olan Hz. Peygamber (sav) en gerçek müfessirdir.
c. Bazen sahabe sorusuna cevap olarak bazen de lüzum gördükçe Hz. Peygamber (sav) ayetleri tefsir etmiştir.
d. Hz. Peygamber (sav) ayetlerin tefsirini sadece sözle değil aynı zamanda davranışla da yapmıştır.
e. Hz. Peygamber (sav) her ayetin tefsirini yapmıştır.

3. Aşağıdaki sahabelerden hangisi müfessirliğiyle ön plana çıkmamıştır.
a. Ali b. Ebi Talip
b. Abdullah b. Mesud
c. Abdullah b. Abbas
d. Ömer b. Hattab
e. Ubeyy b. Ka’b

Devamı...

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI-B Adlı Dokümanı indirmek için:  Dokümanı Gönderen: MİKAİL AZAK
Diğer Dokümanlarımızı İncelemek İçin: www.ihltumdersler.com Ziyaret Edebilirsiniz!
.:Dersle İlgili Diğer Dökümanlar:.

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI-A (18497)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIFLAR 1. DÖNEM 1. YAZILI-A (15966)

12. Sınıf  TEFSİR DERSİ Tefsir 1. dönem 1. yazılı soruları (13266)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI-A (10817)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 2. DÖNEM 2. YAZILI (10152)

12. Sınıf  TEFSİR DERSİ Tefsir Yazılı Soruları (7810)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 1. ÜNİTE 1. TEST (7111)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI-B (6598)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI-A (6218)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI-B (5672)