www.ihltumdersler.com

   TEFSİR DERSİ
   TEFSİR 11. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI-D


Doküman İçeriği: (2013-2014) TEFSİR 11. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI-D:
1. Kur’an-ı Kerim’in nüzul ortamı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a. Arap yarım adasında nazil olmuştur.
b. Kur’an-ı Kerim’in nüzul ortamındaki insanların bir kısmı göçebe bir kısmı yerleşik hayat sürdürüyordu.
c. Hayvancılık, tarım ve ticaret geçim kaynaklarıydı.
d. Kabileler halinde yaşanılırdı.
e. En belirgin inanç şekli Hıristiyanlıktı.

2. Kur’an-ı Kerimin Mushaf haline getirilmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a. Gelen metinlerin bizzat Hz. Peygamber tarafından yazdı-rıldığı iki şahitle kabul edilmiştir.
b. Komisyonun ortak kararına göre surelerin yerleri tespit edilmiştir.
c. Kitap haline getirilen bu ilk nüshaya “Mushaf” denilmiştir.
d. Mushaf sırasıyla Hz. Ömer’e ve ondan sonra da kızı Hz. Hafsa’ya intikal etmiştir.
e. Mushaf denilen bu ilk nüsha bütün sahabelerin onayından geçmiştir.

3. Aşağıdaki yargılardan hangisi tefsir ilminin amaçlarından biridir?
a. Sebeb-i vürudu belirlemek
b. İmani esasları delillerle ispat etmek
c. Kur’an ayetlerinin mana ve maksadını açıklamak
d. Hazreti peygamberin hayatını araştırmak
e. Güzel ve etkili konuşmanın kurallarını belirlemek

Devamı...

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI-D Adlı Dokümanı indirmek için:  Dokümanı Gönderen: MİKAİL AZAK
Diğer Dokümanlarımızı İncelemek İçin: www.ihltumdersler.com Ziyaret Edebilirsiniz!
.:Dersle İlgili Diğer Dökümanlar:.

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI-A (18306)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIFLAR 1. DÖNEM 1. YAZILI-A (15736)

12. Sınıf  TEFSİR DERSİ Tefsir 1. dönem 1. yazılı soruları (13086)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI-A (10600)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 2. DÖNEM 2. YAZILI (9973)

12. Sınıf  TEFSİR DERSİ Tefsir Yazılı Soruları (7653)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 1. ÜNİTE 1. TEST (6916)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI-B (6445)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI-A (6085)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI-B (5562)