www.ihltumdersler.com

   TEFSİR DERSİ
   TEFSİR 11. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI-C


Doküman İçeriği: (2013-2014) TEFSİR 11. SINIFLAR 1. DÖNEM 1. YAZILI-C:
1. Kur’an-ı Kerim’in nüzul ortamı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a. Yahudi, Hıristiyan, Mecusi, sabi ve Hanifler diğer inanç gu-ruplarıydı.
b. Mekke; ticari, sosyal, siyasi ve dini bir merkezdi.
c. Kur’an-ı Kerim’in nüzul ortamındaki insanlar yerleşik hayat sürdürüyordu.
d. Kâbe’nin varlığı Mekke’yi özel bir konuma getiriyordu.
e. Kâbe putperestliğin merkezi konumundaydı.

2. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in nüzul zamanının sosyal ortamı için söylenemez?
a. Kabile hayatı ve kan davalarının olması
b. İnsanların sınıflara ayrılması
c. İçki ve kumarın yaygın olması
d. Kadının her türlü haktan yoksun bırakılması
e. İnsanların ticaretle uğraşması

3. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in nüzul zamanı öncesi dini ortamı için söylenemez?
a. Putperestlik
b. İslamiyet
c. Hıristiyanlık
d. Yahudilik
e. Mecusilik

Devamı...

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI-C Adlı Dokümanı indirmek için:  Dokümanı Gönderen: MİKAİL AZAK
Diğer Dokümanlarımızı İncelemek İçin: www.ihltumdersler.com Ziyaret Edebilirsiniz!
.:Dersle İlgili Diğer Dökümanlar:.

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI-A (18306)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIFLAR 1. DÖNEM 1. YAZILI-A (15736)

12. Sınıf  TEFSİR DERSİ Tefsir 1. dönem 1. yazılı soruları (13086)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI-A (10600)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 2. DÖNEM 2. YAZILI (9973)

12. Sınıf  TEFSİR DERSİ Tefsir Yazılı Soruları (7653)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 1. ÜNİTE 1. TEST (6916)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI-B (6446)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI-A (6085)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI-B (5562)