www.ihltumdersler.com

   TEFSİR DERSİ
   TEFSİR 11. SINIFLAR 1. DÖNEM 1. YAZILI-B


Doküman İçeriği: (2013-2014) TEFSİR 11. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI-B
1. Kur’an-ı Kerim’in nüzul ortamı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a. Kabile savaşları sıradanlaşmıştı.
b. Farklı inanç gurupları vardı.
c. En belirgin inanç şekli putperestlikti.
d. İnsanlar şehir devletleri halinde yaşıyordu.
e. Putların Allah’a yaklaştırdığına ve Allah’ın yardımı için vesi-le olduğuna inanılırdı.

2. Aşağıdakilerden hangisi “Vahiy” kelimesinin anlamlarından biri değildir?
a. Gizli konuşma
b. Sona erdirme
c. Fısıldama
d. İlham etme
e. Emretme

3. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerimin gönderiliş amaçlarından biri değildir?
a. Eski ilahi dinleri korumak
b. Bozulmuş toplumu vahyin süzgecinden geçirmek
c. İnsana sorumluluklarını bildirmek
d. Varlığın gayesini öğretmek
e. Ahlakı güzelleştirmek

Devamı...

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIFLAR 1. DÖNEM 1. YAZILI-B Adlı Dokümanı indirmek için:  Dokümanı Gönderen: MİKAİL AZAK
Diğer Dokümanlarımızı İncelemek İçin: www.ihltumdersler.com Ziyaret Edebilirsiniz!
.:Dersle İlgili Diğer Dökümanlar:.

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI-A (18306)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIFLAR 1. DÖNEM 1. YAZILI-A (15736)

12. Sınıf  TEFSİR DERSİ Tefsir 1. dönem 1. yazılı soruları (13086)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI-A (10600)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 2. DÖNEM 2. YAZILI (9973)

12. Sınıf  TEFSİR DERSİ Tefsir Yazılı Soruları (7653)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 1. ÜNİTE 1. TEST (6916)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI-B (6446)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI-A (6085)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI-B (5562)