www.ihltumdersler.com

   TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ
   TDB 2. ÜNİTE TARAMA TESTİ - 4


Doküman İçeriği: TEMEL DİNİ BİLGİLER 2. ÜNİTE KONU TARAMA TEST-4:
1. Kendisine herhangi bir kitap veya suhuf veilmiş peygamberlere Resul denir. Bu açıklamaya göre aşağıdaki peygamberlerden hangisi resuldür?
a. Hazreti Davud (as)
b. Hazreti Yusuf (as)
c. Hazreti İsmail (as)
d. Hazreti Nuh (as)
e. Hazreti Yahya (as)

2. Peygamberlik için aşağıda verilmiş açıklamalardan hangisi yanlıştır?
a. Peygamber kavramı arapça bir kavram değildir. Kur’anda resul veya nebi olarak geçer.
b. Peygamber sıfatına sahip olabilmek için Allah’tan vahiy almak gerekir.
c. Peygamberin yaptığı göreve risalet veya nübüvvet denir.
d. Peygamberlere verilen ilahi emirlere vahiy denir.
e. Peygamberlik çok çalışmakla, dindar ve çok ahlaklı olmakla elde edilebilir.

3. “Allah Teâlâ’nın insanlara iletmek istediği mesajlarını peygamberlerine cebraille bildirmesi”ne ne denir?
a. İletişim
b. Haberdar etme
c. Dua
d. Vahiy
e. İbadet

Devamı...

TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ TDB 2. ÜNİTE TARAMA TESTİ - 4 Adlı Dokümanı indirmek için:  Dokümanı Gönderen: MİKAİL AZAK
Diğer Dokümanlarımızı İncelemek İçin: www.ihltumdersler.com Ziyaret Edebilirsiniz!
.:Dersle İlgili Diğer Dökümanlar:.

9. Sınıf  TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ tdb 2. dönem 1. yazılı soruları (6786)

TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ TEMEL DİNİ BİLGİLER 1. ÜNİTE 1. TEST (6696)

5. Sınıf  TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ İHO 5. Sınıf 1. DÖNEM 2. YAZILI (6202)

TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ TEMEL DİNİ BİLGİLER 9. SINIFLAR 1. DÖNEM 1. YAZILI-A (4693)

TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ TEMEL DİNİ BİLGİLER 9. SINIFLAR 1. DÖNEM 2. YAZILI-A (3437)

TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ TEMEL DİNİ BİLGİLER 9. SINIFLAR 1. DÖNEM 1. YAZILI-E (3223)

TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ TDB 2. ÜNİTE TARAMA TESTİ - 1 (3162)

TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ TEMEL DİNİ BİLGİLER 9. SINIFLAR 1. DÖNEM 1. YAZILI-B (2981)

TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ TDB 9. SINIFLAR 1. DÖNEM 2. YAZILI - B (2935)

TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ TDB 2. ÜNİTE TARAMA TESTİ - 5 (2754)