www.ihltumdersler.com

   TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ
   TDB 2. ÜNİTE KONU TARAMA TEST-3


Doküman İçeriği: TEMEL DİNİ BİLGİLER 2. ÜNİTE KONU TARAMA TESTİ - 3:
1. Aşağıda verilen isimlerden hangisi melek değildir.
a. Beşeri melek
b. Harut ve marut
c. Rakib atid
d. Müdebbirat melekleri
e. Hafaza melekleri

2. Aşağıda verilen isimlerden hangisi melek değildir.
a. Kiramen kâtibin
b. Hafaza melekleri
c. Rıdvan
d. Malik
e. İsrail

3. Aşağıda verilen isimlerden hangisi melek değildir.
a. Cebrail
b. Malik
c. Rıdvan
d. Mikail
e. Elyase

4. Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özeliklerinden değildir?
a. Nurdan yaratılmıştır.
b. İradeleri yoktur.
c. Cinsiyetleri vardır.
d. Güçlü ve hızlıdırlar.
e. Sayıları bilinmemektedir.

Devamı...

TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ TDB 2. ÜNİTE KONU TARAMA TEST-3 Adlı Dokümanı indirmek için:  Dokümanı Gönderen: MİKAİL AZAK
Diğer Dokümanlarımızı İncelemek İçin: www.ihltumdersler.com Ziyaret Edebilirsiniz!
.:Dersle İlgili Diğer Dökümanlar:.

9. Sınıf  TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ tdb 2. dönem 1. yazılı soruları (6787)

TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ TEMEL DİNİ BİLGİLER 1. ÜNİTE 1. TEST (6696)

5. Sınıf  TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ İHO 5. Sınıf 1. DÖNEM 2. YAZILI (6202)

TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ TEMEL DİNİ BİLGİLER 9. SINIFLAR 1. DÖNEM 1. YAZILI-A (4693)

TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ TEMEL DİNİ BİLGİLER 9. SINIFLAR 1. DÖNEM 2. YAZILI-A (3437)

TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ TEMEL DİNİ BİLGİLER 9. SINIFLAR 1. DÖNEM 1. YAZILI-E (3223)

TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ TDB 2. ÜNİTE TARAMA TESTİ - 1 (3163)

TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ TEMEL DİNİ BİLGİLER 9. SINIFLAR 1. DÖNEM 1. YAZILI-B (2981)

TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ TDB 9. SINIFLAR 1. DÖNEM 2. YAZILI - B (2935)

TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ TDB 2. ÜNİTE TARAMA TESTİ - 5 (2754)