www.ihltumdersler.com

   TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ
   TDB 1. ÜNİTE TARAMA TESTİ - 1


Doküman İçeriği: TEMEL DİNİ BİLGİLER 1. ÜNİTE KONU TARAMA TEST-1:
1. Akıl sahibi insanların kendi özgür iradeleriyle iyiye ve doğruya yönelten ve onların mutluluğunu amaçlayan ilahi kurallar bütününe ne denir?
a. Din
b. İrade
c. İman
d. İslam
e. Kader

2. Aşağıda verilenlerden hangisi din kelimesinin karşılıklarından biri olamaz?
a. İtaat
b. İrade
c. Hesap
d. Sorumluluk
e. Hüküm

3. Din için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a. Beşeri ve ilahi dinler diye çeşitleri vardır.
b. Din duygusu fıtridir, doğuştandır.
c. Bütün dinler evrenseldir.
d. Her insan islam fıtratı (dini) üzere yaratılır.
e. Çevrenin ve ailenin tercihleri fıtratı değiştirebilir.

Devamı...

TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ TDB 1. ÜNİTE TARAMA TESTİ - 1 Adlı Dokümanı indirmek için:  Dokümanı Gönderen: MİKAİL AZAK
Diğer Dokümanlarımızı İncelemek İçin: www.ihltumdersler.com Ziyaret Edebilirsiniz!
.:Dersle İlgili Diğer Dökümanlar:.

9. Sınıf  TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ tdb 2. dönem 1. yazılı soruları (6786)

TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ TEMEL DİNİ BİLGİLER 1. ÜNİTE 1. TEST (6696)

5. Sınıf  TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ İHO 5. Sınıf 1. DÖNEM 2. YAZILI (6202)

TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ TEMEL DİNİ BİLGİLER 9. SINIFLAR 1. DÖNEM 1. YAZILI-A (4693)

TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ TEMEL DİNİ BİLGİLER 9. SINIFLAR 1. DÖNEM 2. YAZILI-A (3437)

TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ TEMEL DİNİ BİLGİLER 9. SINIFLAR 1. DÖNEM 1. YAZILI-E (3223)

TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ TDB 2. ÜNİTE TARAMA TESTİ - 1 (3162)

TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ TEMEL DİNİ BİLGİLER 9. SINIFLAR 1. DÖNEM 1. YAZILI-B (2981)

TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ TDB 9. SINIFLAR 1. DÖNEM 2. YAZILI - B (2935)

TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ TDB 2. ÜNİTE TARAMA TESTİ - 5 (2754)