www.ihltumdersler.com

   TEFSİR DERSİ
   TEFSİR 1. ÜNİTE 1. TEST


Doküman İçeriği: TEFSİR ÜNİTE - 1 (KONU TARAMA TESTİ – 1): 1. Kur’an-ı Kerim’in nüzul ortamı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? a. Arap yarım adasında nazil olmuştur. b. Kur’an-ı Kerim’in nüzul ortamındaki insanların bir kısmı göçebe bir kısmı yerleşik hayat sürdürüyordu. c. Hayvancılık, tarım ve ticaret geçim kaynaklarıydı. d. Kabileler halinde yaşanılırdı. e. En belirgin inanç şekli Hıristiyanlıktı. 2. Kur’an-ı Kerim’in nüzul ortamı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? a. Kabile savaşları sıradanlaşmıştı. b. Farklı inanç gurupları vardı. c. En belirgin inanç şekli putperestlikti. d. İnsanlar şehir devletleri halinde yaşıyordu. e. Putların Allah’a yaklaştırdığına ve Allah’ın yardımı için vesile olduğuna inanılırdı. Devamı...

TEFSİR DERSİ TEFSİR 1. ÜNİTE 1. TEST Adlı Dokümanı indirmek için:  Dokümanı Gönderen: MİKAİL AZAK
Diğer Dokümanlarımızı İncelemek İçin: www.ihltumdersler.com Ziyaret Edebilirsiniz!
.:Dersle İlgili Diğer Dökümanlar:.

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI-A (18372)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIFLAR 1. DÖNEM 1. YAZILI-A (15824)

12. Sınıf  TEFSİR DERSİ Tefsir 1. dönem 1. yazılı soruları (13149)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI-A (10727)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 2. DÖNEM 2. YAZILI (10036)

12. Sınıf  TEFSİR DERSİ Tefsir Yazılı Soruları (7705)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 1. ÜNİTE 1. TEST (7020)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI-B (6496)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI-A (6136)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI-B (5602)