www.ihltumdersler.com

   12. Sınıf
   TEFSİR DERSİ
   Tefsir Yazılı Soruları


Doküman İçeriği: Tefsir dersi Yazılı Soruları: Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen ifadelerden uygun olanları ile doldurunuz. Fıkıh, İlham, Öğle, Müfessir, İşaret etmek, Hz. Muhammed, İkindi, Zeyd b. Sabit, Tercüme, Kelam, Me’al, Tebliğ, Mütercim, Manevî; 1.Tefsir ilmi ayet ve hadislerden hüküm çıkarmada ve ahkam ayetlerinin yorumlanmasında ……………… ilminden faydalanır. 2.“ Derken Zekeriya ibadet yerinden halkının karşısına çıktı.(konuşmak istedi, konuşamadı.) ve onlara ‘ Sabah akşam Allah’ı teşbih edin.’ Diye vahyetti.”(Meryem, 11) ayetinde vahy kelimesi ……………..anlamında kullanılmıştır. Devamı...

12. Sınıf TEFSİR DERSİ Tefsir Yazılı Soruları Adlı Dokümanı indirmek için:  Dokümanı Gönderen: fatıma
Diğer Dokümanlarımızı İncelemek İçin: www.ihltumdersler.com Ziyaret Edebilirsiniz!
.:Dersle İlgili Diğer Dökümanlar:.

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI-A (18372)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIFLAR 1. DÖNEM 1. YAZILI-A (15824)

12. Sınıf  TEFSİR DERSİ Tefsir 1. dönem 1. yazılı soruları (13150)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI-A (10728)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 2. DÖNEM 2. YAZILI (10036)

12. Sınıf  TEFSİR DERSİ Tefsir Yazılı Soruları (7706)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 1. ÜNİTE 1. TEST (7021)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI-B (6496)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI-A (6136)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI-B (5603)