İMAM HATİPLER 7 KİTAP 7 OKUYAN

           

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan “Okuyan 7’ler” Kitap Okuma Etkinliği kapsamında okulumuzda yapılan çalışmalar tamamlandı. Bu etkinlikle; Öğrencilerimizin; okuyan, düşünen, yorumlayan, eleştiren, medeniyetimizin kültürel mirasını değerlendiren, kültürümüzün söz ve yazı varlığını geliştiren, zenginleştiren ve yaygınlaştıran; geleceğin kültür elçileri olmak için çaba harcayan, okumayı bir yaşam biçimi hâline getiren, arkadaşlarıyla kültürel zeminde yeni bağlar kuran bireyler olarak yetişmelerini sağlamak ve onların bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal, edebi ve meslekî gelişimlerine çok yönlü katkıda bulunmak amaçlanmıştır.

         Etkinliği yürütmek için;

 1. Okul müdürlüğünce bir öğretmen koordinatör olarak belirlendi.  
 2. Hedeflenen amaca ulaşılması için etkinliğin başlangıcında duyuru ve tanıtım yapıldı.  
 3. Tüm öğrencilere kitap okuma, özet çıkarma, sunum yapma ve etkinliğin uygulanması ile ilgili bilgi verildi.
 4. Etkinlikler Kasım ayında başlayıp Mayıs ayında tamamlanacak şekilde planlandı.
 5. Her öğrencinin ayda bir kitap okuması esastır.
 6. Koordinatör; okul rehber öğretmeni, şube rehber öğretmenleri, sosyal kulüpler, öğrenci ve gönüllü veliler işbirliğinde etkinlikleri planladı ve yürütülmesini sağlayacak.
 7. Her bir şube rehber öğretmeni, sorumlu olduğu şubede en az bir (1) kitap okuma takımı oluşturdu ve sınıfındaki takım liderlerine rehberlik ederek etkinliğin verimli bir şekilde yürütülmesi sağlar.
 8. Koordinatör ve şube rehber öğretmenleri sınıf seviyelerine göre genel kitap listesi oluşturdu. Takımların okuyacağı kitaplar bu listeden belirlendi.
 9. Kitap listeleri oluşturulurken şu hususlara dikkat edildi:  
 • Millî Eğitimin özel ve genel amaçlarına aykırı olmaması,
 • Pedagojik olmayan unsurların bulunmaması,
 • Toplumuzun dinî, ahlaki, millî ve kültürel değerlerine uygun olması,
 • Öğrenci seviyesine uygun olması,
 • Edebiyat, tarih, medeniyet, kültür, sanat, bilim ve dinî içerikli kitapların öncelikle tercih edilmesi,

     10. Bir takım için belirlenen yedi (7) kitap, Ek-2 çizelgeye işlenerek sınıf panolarında ilan edildi.

     11. Her Kitap okuma takımlarının oluşturulması ile ilgili şu hususlara dikkat edildi:

 • Her bir takım yedi (7) öğrenciden oluştu.
 • Her takımın sorumluluğunu ‘Takım Lideri’ üstlenir.
 • Lider öğrenciler, etkinliğe katılmak isteyen arkadaşlarından takım kurarak listeyle birlikte şube rehber öğretmenine başvurdu.  
 • Takım üyeleri aynı şubeden olabileceği gibi aynı sınıf düzeyinde farklı şubelerden de belirlenebilir ilkesi esas alındı.
 • Her takım kendisine özel “takım adı” belirledi.
 • Takımın yedi kişiden oluşturulamadığı durumda öğrenci sayısı yerine listedeki yedi kitap esas alınarak takım üyelerinin ayda bir kitap okumaları sağlanır.

      12. Şube rehber öğretmeni, takım listelerini sınıf ve okul panolarında ilan eti.

      13. Takım üyelerine, ilgili ayın kitabı ve Ek-4 Kitap Özet Çizelgesi dağıtıldı.

      14. Takım lideri; kitapların düzenli değişimi, özet çıkarılması, sunum yapılması ve diğer ilgili iş ve işlemlerden sorumludur.

      15. Takım lideri, yürüttüğü iş ve işlemlerle ilgili şube rehber öğretmeni ile işbirliği yapar.

      16. Kitap değişimi her ayın son perşembe günü gerçekleştirilir ve Ek-3 Kitap Değişim Çizelgesine işlenir.

      17. Her öğrenci, okuduğu kitapla ilgili bilgileri, belirlenen süre zarfında Ek-4 Kitap Özet Çizelgesine işler.

      18. Öğrenciler, her ayın son haftası okudukları kitabı takım veya sınıf arkadaşlarına sunar.Yükleyen: Mikail AZAK (13.11.2017)