GİTTİ YETERLİLİK, GELDİ DBHT

GİTTİ YETERLİLİK, GELDİ DBHT
1

          

DİYANET YETERLİLİK SINAVINI KALDIRDI

DHBET’İ GETİRDİ

 

 Din Hizmetleri Kadrolarına Atanacaklarda Aranan Diyanet yeterlilik sınavı ve KPSS Puanıyla İlgili Duyuru

19.02.2014

BAŞKANLIK

D U Y U R U

 

Bilindiği üzere Başkanlığımız Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarına ilk defa açıktan veya sözleşmeli atanacaklarda, Başkanlığımızca yapılan sınav sonucunda her bir unvan için verilen yeterliğe sahip olma şartı aranmaktadır.

 

Açıktan atamalar ve sözleşmeli alımlar, belirlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanına sahip olanlardan KPSS puanı başarı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının üç katına kadar adayın çağrıldığı sözlü sınav sonucu başarı sırasına göre yapılmaktadır.

 

Başkanlığımız ilgili mevzuatında söz konusu kadrolara 15 Ekim 2014 tarihinden sonra atanacaklar için yeterlik şartı kaldırılarak; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve Başkanlığımız arasında imzalanan protokol ile KPSS'ye Başkanlığımız din hizmetleri sınıfına ait kadrolara atanmak isteyenlerin mesleki bilgilerinin ölçüleceği Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) eklenmiştir.

 

Bu itibarla, Başkanlığımız din hizmetleri sınıfına ait kadrolarına 15 Ekim 2014 tarihinden sonra ilk defa açıktan veya sözleşmeli atanacakların KPSS'de Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna ek olarak Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) oturumuna katılmaları ve bu iki oturum sonucunda alacakları puanlara göre hesaplanacak KPSSP-122 (ortaöğretim mezunları için), KPSSP-123 (ön lisans mezunları için) ve KPSSP-124 (lisans mezunları için) puanlarına sahip olmaları gerekmektedir.

 

KPSS ve DİN HİZMETLERİ ALAN BİLGİSİ TESTİ (DHBT)

 

*Diyanet yeterlilik sınavı 'nin organizasyonu ve uygulanması ÖSYM tarafından gerçekleştirilecektir.

 

Diyanet yeterlilik sınavı başvurusu, uygulaması, tarihi, saati, süresi ve sınavın yapılacağı iller ve sınavla ilgili diğer bilgiler ilgili yılın KPSS Kılavuzlarında yer alacak, sınav için ayrı bir kılavuz hazırlanmayacaktır.

* KPSS başvurularında adaylarınDiyanet yeterlilik sınavı oturumuna katılmak isteyip istemedikleri bilgisi alınacak, katılmak isteyen adayların ilgili yıl KPSS'de bildirdiği başvuru bilgileri geçerli olacaktır.

 

*Adaylar KPSS'ye katıldıkları öğrenim düzeyinde Diyanet yeterlilik sınavı ye katılacaklardır.

 

I- Başvuru şartları

 

KPSS'ye başvuru koşullarını taşıyan adaylarDiyanet yeterlilik sınavı'ye başvuru yapabilecektir. (Başkanlığımız din hizmetleri sınıfına ait kadrolara ilk defa açıktan veya sözleşmeli atanacakların KPSS puanı ile birlikte Başkanlığımız ilgili mevzuatında aranan diğer şartları taşımaları gerekmektedir.)

 

II- Başvuru zamanı

 

a)      DHBT'ye başvurular, lisans düzeyinde sınava katılacak adaylar için KPSS Lisans başvuruları ile birlikte; ortaöğretim veya ön lisans düzeyinde katılacaklar için KPSS Ortaöğretim/Ön lisans başvuruları ile birlikte elektronik ortamda ÖSYM tarafından alınacaktır.

b)      2014 yılında sınava başvurular, lisans düzeyinde sınava katılacak adaylar için 5-14 Mayıs 2014 tarihleri arasında 2014-KPSS Lisans başvuruları ile birlikte; ortaöğretim veya ön lisans düzeyinde katılacaklar için 30 Haziran-16 Temmuz 2014 tarihleri arasında 2014-KPSS Ortaöğretim/Ön lisans başvuruları ile birlikte elektronik ortamda alınacaktır.

 

III- Sınav tarihi

 

DHBT, ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde KPSS'nin yapıldığı çift yıllarda ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde yapılacaktır. 2014 yılında DHBT 18 Ekim 2014 tarihinde yapılacaktır.

 

IV- Diyanet yeterlilik sınavı Konuları ve Soruları

 

a) Diyanet yeterlilik sınavı, çoktan seçmeli test olarak uygulanacaktır.

b)Diyanet yeterlilik sınavı'nin ilk bölümü (DHBT-1) temel din bilgisi sorularından oluşacaktır ve tüm öğrenim düzeyleri için ortak olacaktır.

 

Diyanet yeterlilik sınavı-1'de aşağıdaki konulardan sorular yer alacaktır.

1. İslam İnanç Esasları

2. İslam İbadet Esasları

3. Kur'an Bilgisi (Kur'an tarihi, tecvid, Kur'an'ı anlama ve meal bilgisi)

4. Siyer

5. İslam Ahlakı

 

c) Diyanet yeterlilik sınavı'nin ikinci bölümünde (DHBT-2) adayların öğrenim düzeyine göre sorular sorulacaktır. Bu sorular, lisans düzeyinde sınava katılacaklar için İlahiyat Fakültesi müfredatını, ön lisans düzeyinde sınava katılacaklar için İlahiyat ön lisans programı müfredatını, ortaöğretim düzeyinde sınava katılacaklar için İmam Hatip Lisesi müfredatını içeren sorulardan oluşacaktır.

 

Diyanet yeterlilik sınavı-2'de aşağıdaki konulardan sorular yer alacaktır.

1. Tefsir

2. Fıkıh

3. Hadis

4. Akaid & Kelam

5. İslam Tarihi

6. Dinler ve Mezhepler Tarihi

7. Dini Hitabet

 

V- Puanların Hesaplanması

 

a)      Sınava katılan adaylar için diğer KPSS puan türlerine ek olarak, KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu ile DHBT oturumundan alınan sonuçların birlikte hesaplandığı öğrenim düzeylerine uygun KPSSP-122 (ortaöğretim mezunları için), KPSSP-123 (ön lisans mezunları için) ve KPSSP-124 (lisans mezunları için) puanları hesaplanacaktır.

b)      Puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır.

c)      DHBT'ye girdiği öğrenim düzeyi ile aynı düzeyde KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna girmemiş; aynı öğrenim düzeyindeki KPSS Genel Yetenek Testi, Genel Kültür Testi veya DHBT'de en az bir soruya cevap kâğıdı üzerinde cevap vermemiş adayların KPSSP122, KPSSP123 ve KPSSP124 puanları hesaplanmayacaktır.

d)      KPSSP122, KPSSP123 ve KPSSP124 puanları, Diyanet yeterlilik sınavı sonuçları ile birlikte açıklanacaktır.

 

PUAN TÜRLERİ TESTLERE GÖRE PUAN AĞIRLIKLARI

 

KPSS-Genel Yetenek KPSS-Genel Kültür DHBT-1 DHBT-2

 

KPSSP-122 (Ortaöğretim düzeyi) 0,15 0,15 0,30 0,40

 

KPSSP-123 (Ön lisans düzeyi) 0,15 0,15 0,30 0,40

 

 

KPSSP-124 (Lisans düzeyi) 0,15 0,15 0,30 0,40Yükleyen: Mikail AZAK (01.03.2014)