SEMPOZYUMDA SON GÜN

SEMPOZYUMDA SON GÜN
123456

          

Gerek Müslüman ülkelerdeki, gerekse Müslümanların azınlıkta bulunduğu yerlerdeki İslâm dini eğitimi modelleri ile karşılaştırmalar yapılarak, "İmam Hatip Okulları Modeli" çok boyutlu olarak tartışılmaya devam ediliyor.

Sempozyuma 50'si Türkiye'den, 37'si Türkiye dışından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Bosna Hersek, Makedonya, Bulgaristan, İran, Mısır, Nijerya, Pakistan, Endonezya, Malezya, Çin, Singapur, Kore, ABD, Avusturya, Hollanda, İngiltere, İskoçya, İsveç, İsrail ve Yunanistan'dan olmak üzeretoplam 87 akademisyen katılacaktır.
Akademisyenler, öğretmen, eğitimciler, öğrenciler, kamu kurumları ve sivil toplumkuruluşlarından katılımcılar ile basın mensuplarına açık olan sempozyumun, Türkiye ve dünyadaki İslâm dini eğitimi alanındaki çalışmalara ışık tutacağını ümit ediyor ve tüm paydaşları sempozyumumuza davet ediyoruz.

2. Gün Sempozyum Konusu Başlıklar:

• İmam Hatiplilik Kimliği
• Batı'da Din ve İslâm Eğitimi
• İHL Öğretim Programları ve Ders Kitapları
• İHL Öğrenci, Öğretmen ve İdarecileri: Saha Analizleri
• Amerika'da Müslüman Eğitimi ve Okullaşması
• İmam Hatipleri Anlamak
• İmam Hatiplerin Türk Siyasi ve Kültürel Hayatındaki Yeri
• Bosna & Hersek'de İslâm Eğitiminin Tarihi ve Bugünü
• Kafkaslar ve Orta Asya'da İslâm Din Eğitimi Deneyimi
• Gelenek ile Modern Arasında Din Eğitimi
• İmam Hatip Okulları Üzerine Karşılaştırmalı Modeller
Yükleyen: Mikail AZAK (24.11.2013)