GELECEĞİN İMAM HATİBİ İFAM

           

GELECEĞİN ALİMLERİ İFAM'DA YETİŞİYOR

Kendisini, "İbareyle ifadenin; ilimle fikrin; hareketle davanın

buluştuğu Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat akidesine bağlı yeni medrese olarak tanımlayan İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi (İFAM) bu yıl, müstakil İFAM İmam-Hatip programıyla da Türkiye'de bir ilke imza atıyor. 

İFAM İMAM-HATİP

İFAM bünyesinde pilot uygulama çerçevesinde geçen yıl uygulanan ve oldukça iyi sonuçlar alınan İFAM İmam-Hatip programı yoğun talep üzerine bu yıl ayrı bir binada uygulanacak. Yeniden Ebussud gibi alimlerin yetişmesine bir başlangıç olması amacıyla yaygınlaştırılan İFAM İmam Hatip'te, hafifletilmiş haliyle İFAM İlahiyat programı uygulanmaktadır.   

Dört yıl devam edecek programda, öğrenciler haftanın altı günü okul sonrası sarf-nahiv, mantık yanında Tefsir, Hadis, Fıkıh, Akaid gibi İslami İlimler okutuluyor. Tamamı Arapça olacak dersler İFAM İlahiyat'tan mezun olan hocalar tarafından veriliyor. İFAM İmam Hatip, okulla birlikte yürütüldüğünden, programa orta öğretimde başarılı olan öğrencilerden aşağıdaki şartları taşıyanlar alınıyor. 

Öğrencinin;

 *Samsunya da Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okuması,

• Normal İmam hatipte okuyor ise not ortalamasının 5 üzerinden en az 4 olması,

• Lise 1. sınıfta okuyor olması,

• Programa 4 yıl boyunca devam etmesi gerekir.

 

İFAM GENEL: GELECEĞİN ALİMLERİ İFAM'DA YETİŞİYOR

İki asırdır İslam coğrafyasında âlim ve mütefekkirler nezdinde en fazla heyecan uyandıran "yeniden büyük alimler yetiştiren okulları nasıl kurabilirz?" sorusuna imkanları çerçevesinde cevap veren İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi geçen yıl ilk mezunlarını verdi. İFAM, ulu hocaların "muhalled eserleri" üzerinde beş yıl süreyle "keşf-i kadim"in yapıldığı bir ilim ve fikir okuludur. İFAM'ın varoluş nedeni, modern zamanda Allah Resulü'nün  ve büyük ruhlu alimlerin yolunda yürüyen, ferdî ve ictimâî varoluşu ya da toplumsal mutabakat zeminini onların mirasında arayan ilim, fikir ve dava adamları yetiştirmektir.

İFAM, "sıra kitapları" yanında Fethu'l-Barî, Hidâye, Mir'at, Beydâvî gibi üst düzey kitapları da okutarak Kur'an ve Sünnet'in muasır sorunlara hangi esaslar ve pratikler çerçevesinde çözüm üretebileceğini gösterir.

İFAM, "icmayı hüccet, ihtilafı ise rahmet" kabul eder. Fakat Ehl-i Sünnet'i akidede, tefekkürde ve amelde İslam'ın kendisi olarak görür.

İFAM, programında yer alan her bir kitabı doğrudan ya da dolaylı olarak İslam'ın hayatı tayin etme vasıtası olarak ele alır ve bu çerçevede yorumlar.

İFAM; İslam'ı, Keşmirî ve Kevserî'de ilim, Ebu‘l-Hasan en-Nedvî ve Necip Fazıl'da fikir, Ali Haydar Efendi'de zühd, II. Abdulhamid'te feraset, İmam Şamil'de cihad, Hasan el-Benna'da aksiyon olarak gören yeni medrese, yeni SÜLEYMANİYE'dir.

İFAM Genel'de öğrenci olmak için, müracaateden şahsın;

• OMÜ İlahiyatın veya diğer fakültelerin hazırlık ya da birinci sınıfında olması,

• Açıköğretim üniversite veya açıköğretim imam-hatipte okuyanların mülakata katılması,

• Herhangi bir okulda okumadığı halde İslami İlimleri okumak istemesi,

• Beş yıl programa devam edeceğini taahhüt etmesi gerekir

NOT:

1) Pazar hariç altı gün ders vardır.

2) Program yazın da devam etmektedir.

3) Program burslu olup ayrıca öğrencilerin bütün giderleri İFAM tarafından karşılanmaktadır. 

İrtibat İçin: 05057235379, 05534482842, 05079835090 telefonlarına ulaşılabilir.

www.ifam.org.tr adresinden bilgi alınabilir.

"İFAM'ın kurucu hocası İhsan ŞENOCAK'tan Molla Cami Mukaddimesi"Yükleyen: Mikail AZAK (01.08.2013)