www.ihltumdersler.com

   10. Sınıf
   SİYER DERSİ
   Siyer I. Dönem 2. Yazılısı-A


Doküman İçeriği: 10. Sınıf Siyer I. Dönem II. Yazılı Soruları-a

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.( 10’ar p.)
1. Müslümanların hicret edeceği ülke olarak Habeşistanı seçme nedenlerini yazınız?

2. Habeşistan’a 2. hicret kaç yılında, kaç Müslümanla yapılmıştır ayrıntılı olarak yazınız.

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.( 5 er p.)
1. Siyer sahasında Hz. Peygamberin hayatıyla ilgili 8. Asrın başlarından itibaren toplanan bilgi ve yazılan kitaplar da önemli kaynaklardandır. Aşağıdakilerden hangisi bu manada yazılan ilk kaynak kitaptır?
a)İbn. İshak – es-Sire
b) Vakidi – Kitabül Meğazi
c) İbn. Hişam – es- Siretün Nebeviyye
d) İbn. Sa’d – Kitabü’t Tabakat
e) Taberî- Tarihi Taberi

2. ‘Gizli konuşmak,seslenmek,emretmek anlamlarına gelen…………. Allah’ın Cebrail aracılığıyla peygambere ilahi hitapta bulunmasıdır’ boşluga gelecek kelime nedir?
a) İlham b)Sadık rüya c)Sezgi d)Vahiy e) His

Devamı...

10. Sınıf SİYER DERSİ Siyer I. Dönem 2. Yazılısı-A Adlı Dokümanı indirmek için:  Dokümanı Gönderen: fatıma
Diğer Dokümanlarımızı İncelemek İçin: www.ihltumdersler.com Ziyaret Edebilirsiniz!
.:Dersle İlgili Diğer Dökümanlar:.

5. Sınıf  SİYER DERSİ İHO Siyer 2. Dönem 1. Yazılı (7729)

5. Sınıf  SİYER DERSİ İHO Siyer 1. Dönem 2. Yazılı (6764)

5. Sınıf  SİYER DERSİ SİYER TESTİ - 1 (5945)

5. Sınıf  SİYER DERSİ SİYER TESTİ - 2 (4746)

5. Sınıf  SİYER DERSİ Temel Dini Bilgiler 1. dönem 2. yazılı soruları (4278)

5. Sınıf  SİYER DERSİ SİYER TESTİ - 3 (4187)

5. Sınıf  SİYER DERSİ SİYER İHO 5. SINIF 2. Dönem 2. Yazılı (3892)

5. Sınıf  SİYER DERSİ SİYER QUİZ-1 (3748)

5. Sınıf  SİYER DERSİ SİYER TEST 4 (3715)

5. Sınıf  SİYER DERSİ SİYER QUİZ-2 (3651)