www.ihltumdersler.com

   11. Sınıf
   KELAM DERSİ
   AKAİD VE KELAM 1. VE 2. ÜNİTE KONU TARAMA


Doküman İçeriği: AKAİD VE KELAM 1. VE 2. ÜNİTE KONU TARAMA TESTİ:
1. Din sözlük anlamı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a. Yol
b. Dua
c. Hüküm
d. İtaat
e. Mükafat ve ceza

2. Din kavramı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a. Allah'ın kanunu
b. Kulun yaşama biçiminin disipline edilmesi
c. Mükafat ve ceza
d. Hayır ve şerrin ayrım yapıldığı düzen
e. Kur-an'ın hükümlerinin izah edilmesi

3. Dinin ilkeleri için aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
a. Dini hükümlerin kaynağı Allah'tır. Bu yüzden dini hükümlere ilahi kanun denmiştir.
b. Dinin muhatabı akıl sahibi insandır.
c. Din; kulun tasdikinden ibarettir.
d. Din; kabulün, tasdikin şartı olarak hür irade ister.
e. Din; sınırlayıcı ve açıklayıcı hükümler içerir.

Devamı...

11. Sınıf KELAM DERSİ AKAİD VE KELAM 1. VE 2. ÜNİTE KONU TARAMA Adlı Dokümanı indirmek için:  Dokümanı Gönderen: MİKAİL AZAK
Diğer Dokümanlarımızı İncelemek İçin: www.ihltumdersler.com Ziyaret Edebilirsiniz!
.:Dersle İlgili Diğer Dökümanlar:.

11. Sınıf  KELAM DERSİ Akaid Kelam 11. Sınıflar 2. Dönem 2. Yazılısı (11895)

11. Sınıf  KELAM DERSİ AKAİD VE KELAM 1. DÖNEM 1. YAZILI (9113)

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI (A) (6281)

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI-A (5198)

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI (A) (4533)

11. Sınıf  KELAM DERSİ AKAİD VE KELAM 1. DÖNEM 1. YAZILI B (3781)

12. Sınıf  KELAM DERSİ Kelam ve Akaid Dersi 1.dönem 2.yazlı soruları (3573)

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI (B) (3535)

12. Sınıf  KELAM DERSİ Kelam ve Akaid Dersleri 2. Dönem 2. Yazılısı (3395)

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI-A (3096)