www.ihltumdersler.com

   11. Sınıf
   KELAM DERSİ
   AKAİD VE KELAM 1. DÖNEM 1. YAZILI B


Doküman İçeriği: 2014-2015 AKAİD VE KELAM 1. DÖNEM 1. YAZILI-B:
1. Din sözlük anlamı için aşağıdakilerden hangisi söyle-nemez?
a. Yol
b. Dua
c. Hüküm
d. İtaat
e. Mükafat ve ceza

2. Dinin ilkeleri için aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşı-lamaz?
a. Dini hükümlerin kaynağı Allah'tır. Bu yüzden dini hü-kümlere ilahi kanun denmiştir.
b. Dinin muhatabı akıl sahibi insandır.
c. Din; kulun tasdikinden ibarettir.
d. Din; kabulün, tasdikin şartı olarak hür irade ister.
e. Din; sınırlayıcı ve açıklayıcı hükümler içerir.

3. Dine duyulan ihtiyaç için aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
a. Fıtri olan din duygusunun insanı huzura ulaştırması ruhu tatmin etmesi için doğru dine inanılması gerekir.
b. Bozulmuş fıtrat doğru dini bulamayacağı gibi bozulmuş din de doğru fıtratta yer edinemez.
c. Din; beden ve ruh dengesini sağlayan olmazsa olmaz bir ilahi kanundur.
d. Din, insanın özünü arayışına en güzel cevaptır.
e. Dünyanın her yerinde ibadethanelerin, tapınakların ol-ması dinin fıtriliğinden değil yanlış inançların varlığın-dandır.

Devamı...

11. Sınıf KELAM DERSİ AKAİD VE KELAM 1. DÖNEM 1. YAZILI B Adlı Dokümanı indirmek için:  Dokümanı Gönderen: MİKAİL AZAK
Diğer Dokümanlarımızı İncelemek İçin: www.ihltumdersler.com Ziyaret Edebilirsiniz!
.:Dersle İlgili Diğer Dökümanlar:.

11. Sınıf  KELAM DERSİ Akaid Kelam 11. Sınıflar 2. Dönem 2. Yazılısı (12770)

11. Sınıf  KELAM DERSİ AKAİD VE KELAM 1. DÖNEM 1. YAZILI (12755)

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI (A) (8826)

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI (A) (6879)

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI-A (6308)

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI (B) (5108)

11. Sınıf  KELAM DERSİ AKAİD VE KELAM 1. DÖNEM 1. YAZILI B (4594)

12. Sınıf  KELAM DERSİ Kelam ve Akaid Dersi 1.dönem 2.yazlı soruları (4495)

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI (C) (4293)

12. Sınıf  KELAM DERSİ Kelam ve Akaid Dersleri 2. Dönem 2. Yazılısı (4183)