www.ihltumdersler.com

   11. Sınıf
   KELAM DERSİ
   AKAİD VE KELAM 1. DÖNEM 1. YAZILI


Doküman İçeriği: 2014-2015 AKAİD VE KELAM 1. DÖNEM 1. YAZILI:
1. Din kavramı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a. Allah'ın kanunu
b. Kulun yaşama biçiminin disipline edilmesi
c. Mükafat ve ceza
d. Hayır ve şerrin ayrım yapıldığı düzen
e. Kur-an'ın hükümlerinin izah edilmesi

2. Din duygusunun kaynağı için aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
a. Din duygusunun kaynağı fıtridir.
b. Doğuştan olan din duygusu İslami olan fıtrat dinidir.
c. Fıtratı değiştiren etkenler arasında aile ve çevre var-dır.
d. Fıtratın temelinde, Misak, Kalu bela veya Elest bez-mi'ndeki ahitleşme vardır.

3. Doğrudan doğruya inanç konularıyla alakalı konuları içeren hükümlere ne ad verilir?
a. İtikadi Hükümler
b. Ameli Hükümler
c. Fıkhi Hükümler
d. Ahlaki Hükümler
e. İlahi Hükümler

Devamı...

11. Sınıf KELAM DERSİ AKAİD VE KELAM 1. DÖNEM 1. YAZILI Adlı Dokümanı indirmek için:  Dokümanı Gönderen: MİKAİL AZAK
Diğer Dokümanlarımızı İncelemek İçin: www.ihltumdersler.com Ziyaret Edebilirsiniz!
.:Dersle İlgili Diğer Dökümanlar:.

11. Sınıf  KELAM DERSİ Akaid Kelam 11. Sınıflar 2. Dönem 2. Yazılısı (12770)

11. Sınıf  KELAM DERSİ AKAİD VE KELAM 1. DÖNEM 1. YAZILI (12755)

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI (A) (8826)

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI (A) (6879)

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI-A (6308)

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI (B) (5108)

11. Sınıf  KELAM DERSİ AKAİD VE KELAM 1. DÖNEM 1. YAZILI B (4593)

12. Sınıf  KELAM DERSİ Kelam ve Akaid Dersi 1.dönem 2.yazlı soruları (4495)

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI (C) (4293)

12. Sınıf  KELAM DERSİ Kelam ve Akaid Dersleri 2. Dönem 2. Yazılısı (4183)