www.ihltumdersler.com

   TEFSİR DERSİ
   TEFSİR 11. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI-D


Doküman İçeriği: 2013-2014 TEFSİR 11. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI-D:
1. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’i kendi iç bütünlüğü içinde anlama için söylenemez?
a. Kur’anın en küçük kelimesi ile en uzun suresi bir bütünün sadece parçalarıdır.
b. Bir ayet sadece bir konuya temas eder.
c. Manadaki asıl gayeye ancak parçaların bir araya gelme-siyle ulaşılır.
d. Bir pazılın bütün parçaları olmadan görüntü net olarak nasıl ortaya çıkmazsa ayetlerdeki bütünlük olmadan gaye anlaşılmaz.
e. Parçadan bütüne gitmek tefsirde en önemli ilkelerden biridir.

2. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’i açıklanmasında Sünnetin bağlayıcılığından yararlanma durumu için söy-lenemez?
a. Vahyin ilk muhatabı aynı zamanda Kur’anın ilk müfessi-ridir.
b. Hazreti Peygamber (sav) ayetlerin tefsirini yaşayarak yapmıştır.
c. Kur’anı kendi iç bütünlüğü içinde anlamak gerekir.
d. Sünnet olmadan Kur’an anlaşılmaz.
e. Hazreti Peygamber (sav) sahabenin anlayamadığı ayetleri izah etmiştir.

3. Aşağıdaki ayetlerden hangisi farklı bir konudan bahset-mektedir?
a. “Biz insanı katışık bir meniden yarattık. Onu denemek is-tiyoruz; bu sebeple de kendisini işiten ve gören bir varlık yaptık.”
b. “Allah yerlerin ve göklerin yaratıcısıdır.”
c. “İnsan hayır istemekten usanmaz. Fakat kendisine bir kötülük dokunursa hemen ümitsizliğe düşer, üzülüverir.”
d. Şüphesiz cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.”
e. “Şüphesiz insan çok hırslı ve sabırsız yaratılmıştır.”

Devamı...

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI-D Adlı Dokümanı indirmek için:  Dokümanı Gönderen: MİKAİL AZAK
Diğer Dokümanlarımızı İncelemek İçin: www.ihltumdersler.com Ziyaret Edebilirsiniz!
.:Dersle İlgili Diğer Dökümanlar:.

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI-A (17605)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIFLAR 1. DÖNEM 1. YAZILI-A (14085)

12. Sınıf  TEFSİR DERSİ Tefsir 1. dönem 1. yazılı soruları (12204)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI-A (9892)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 2. DÖNEM 2. YAZILI (9381)

12. Sınıf  TEFSİR DERSİ Tefsir Yazılı Soruları (7082)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI-B (6105)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 1. ÜNİTE 1. TEST (5996)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI-A (5626)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI-B (5169)