www.ihltumdersler.com

   TEFSİR DERSİ
   TEFSİR 11. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI-C


Doküman İçeriği: 2013-2014 TEFSİR 11. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI-C:
1. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’i kendi iç bütünlüğü içinde anlama için söylenemez?
a. Yalnızca bir ayeti alarak anlamaya ve yorumlamaya ça-lışmak çok riskleri beraberinde getirir.
b. Bir ayet birkaç konuya temas edebilir.
c. Kur’anı Kerim konularına göre tertip edilmiş bir kitaptır.
d. Ayet ve surelerde kapalı olan hususlar ancak Kur’anın iç bütünlüğü ile anlaşılabilir.
e. Hazreti Peygamber (sav)’in bir ayeti başka bir ayetle izahı iç bütünlüğe en güzel örnektir.

2. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’i tarihsel bağlamı içinde anlama için söylenemez?
a. Dönemin güvenilir kaynakların bakmak
b. Nüzul zamanının kültürel hayatına bakmak
c. Ayetin hangi sebeple nazil olduğunu dikkate almak
d. Hadisin söylenme sebebine bakmak
e. Zaman ve ayet bağlamını dikkate almak

3. “Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder, çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.” Ayeti Kur’anın ana konularından hangisini kapsar?
a. Kıssalar
b. Yaratılış ve kâinat
c. İman
d. İbadet
e. Ahlak

Devamı...

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI-C Adlı Dokümanı indirmek için:  Dokümanı Gönderen: MİKAİL AZAK
Diğer Dokümanlarımızı İncelemek İçin: www.ihltumdersler.com Ziyaret Edebilirsiniz!
.:Dersle İlgili Diğer Dökümanlar:.

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI-A (17565)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIFLAR 1. DÖNEM 1. YAZILI-A (14020)

12. Sınıf  TEFSİR DERSİ Tefsir 1. dönem 1. yazılı soruları (12171)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI-A (9868)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 2. DÖNEM 2. YAZILI (9365)

12. Sınıf  TEFSİR DERSİ Tefsir Yazılı Soruları (7054)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI-B (6090)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 1. ÜNİTE 1. TEST (5964)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI-A (5611)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI-B (5153)