www.ihltumdersler.com

   TEFSİR DERSİ
   TEFSİR 11. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI-B


Doküman İçeriği: 2013-2014 TEFSİR 11. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI-B:
1. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’i kendi iç bütünlüğü içinde anlama için söylenemez?
a. Kur’anı en iyi Kur’anla tefsir edip anlayabiliriz.
b. Bir ayette geçen kelime ve kavram hem ayetin hem de Kur’anın bütünü göz önüne alınıp değerlendirilmelidir.
c. Kur’anda bir konu değerlendirilirken o konuyla ilgili Kur’andaki bütün bilgiler bir araya getirilip değerlendi-rilmelidir.
d. Her ayeti kendi bağlamı içerisinde anlamaya ve yorum-lamaya çalışmak gerekir.
e. Kur’anı Kerim konularına göre tertip edilmiş bir kitap de-ğildir.

2. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’i tarihsel bağlamı içinde anlama için söylenemez?
a. Dönemin bütün kaynaklarını dikkate almak
b. Sebebi nuzulü bilmek
c. Vahyin tarihi seyrine dikkat etmek
d. Nüzul zamanının sosyal, siyasi ve ekonomik şartlarını dikkate almak
e. İslamiyet öncesi inançlara bakmak

3. Kur’anı Kerimde namazın emredilmesi varken namazın nasıl kılınacağı veya namazı neyin bozup neyin bozmayacağı yer almaz. Bunu ancak peygamberimizin yaşayışından alırız. Bu durum diğer ibadetler için de geçerlidir. Buna göre Kur’an-ı Kerim’in açıklanmasında neyin önemi vurgulanmaktadır?
a. Kur’anı kendi iç bütünlüğü içinde anlama
b. Tarihsel bağlamı dikkate alma
c. Sünnetin açıklayıcılığından yararlanma
d. Bilimsel verilerden yararlanma
e. Günün şartlarını dikkate alma

Devamı...

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI-B Adlı Dokümanı indirmek için:  Dokümanı Gönderen: MİKAİL AZAK
Diğer Dokümanlarımızı İncelemek İçin: www.ihltumdersler.com Ziyaret Edebilirsiniz!
.:Dersle İlgili Diğer Dökümanlar:.

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI-A (17598)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIFLAR 1. DÖNEM 1. YAZILI-A (14076)

12. Sınıf  TEFSİR DERSİ Tefsir 1. dönem 1. yazılı soruları (12195)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI-A (9886)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 2. DÖNEM 2. YAZILI (9378)

12. Sınıf  TEFSİR DERSİ Tefsir Yazılı Soruları (7070)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI-B (6101)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 1. ÜNİTE 1. TEST (5985)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI-A (5622)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI-B (5164)