www.ihltumdersler.com

   TEFSİR DERSİ
   TEFSİR 11. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI-D


Doküman İçeriği: 2013-2014 TEFSİR 11. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI-D:
1. Kur’an ilimlerinin doğuşu ve gelişmesi süreci için aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?
a. Hicri üçüncü asır Kur’anın dil inceliklerinin ön plana çıktı-ğı ve ahkâm ayetlerinin yorumlandığı bir dönemdir.
b. İlk müstakil eserler hicri birinci yılda yazılmaya başlan-mıştır.
c. Usul kitaplarının yazılması hicri beşinci asıra rastlar.
d. Zamanla Kur’ani ilimlere sebeb-i nüzul, muhkem-müteşabih, kıssalar gibi konulara eklenmiştir.
e. İlk müstakil eserler hicri ikinci asırda yazılmaya başlan-mıştır.

2. Kur’an-ı Kerimin indiriliş süreciyle alakalı olan Mekki ve Medeni kavramlar için aşağıdakilerden hangisi söylene-mez?
a. Kur’andaki surelerin yaklaşık dörtte üçü Mekkidir.
b. Mekki sureler genelde kısa ve zengin ifadelidir.
c. Mekki surelerde cihat, hüküm ayetleri dikkat çekmekte-dir.
d. Medeni surelerde toplum hayatını düzenleyen ilkler ön plana çıkmaktadır.
e. Namaz dışındaki bütün ibadetler medeni surelerde ge-çer.

3. “Asra yemin ederim ki insan gerçekten ziyan içindedir.” Ayeti için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a. Hüküm ayetidir.
b. Uzun ve vecizdir.
c. Medeni bir suredendir
d. Mekki bir suredendir.
e. Mensuh bir ayettir.

Devamı...

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI-D Adlı Dokümanı indirmek için:  Dokümanı Gönderen: MİKAİL AZAK
Diğer Dokümanlarımızı İncelemek İçin: www.ihltumdersler.com Ziyaret Edebilirsiniz!
.:Dersle İlgili Diğer Dökümanlar:.

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI-A (17565)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIFLAR 1. DÖNEM 1. YAZILI-A (14020)

12. Sınıf  TEFSİR DERSİ Tefsir 1. dönem 1. yazılı soruları (12171)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI-A (9868)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 2. DÖNEM 2. YAZILI (9365)

12. Sınıf  TEFSİR DERSİ Tefsir Yazılı Soruları (7054)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI-B (6090)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 1. ÜNİTE 1. TEST (5964)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI-A (5611)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI-B (5153)