www.ihltumdersler.com

   TEFSİR DERSİ
   TEFSİR 11. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI-C


Doküman İçeriği: 2013-2014 11. SINIF TEFSİR 2. DÖNEM 1. YAZILI-C 1. Kur’an ilimlerinin doğuşu ve gelişmesi süreci için aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?
a. Sahabeler ayetlerdeki kelimelerin anlamını izahta eski Arap toplumundaki şiirlerden deliller getirmişlerdir.
b. Farklı toplumların Müslüman olmasıyla ayetlerin izahında nakil ve aklın kullanılması rivayet ve dirayet tefsirlerini ortaya çıkarmıştır.
c. Hiçbir sahabe ayetlerin izahında kendi yorumunu kat-mamıştır.
d. İlk müstakil eserler hicri ikinci asırda yazılmaya başlan-mıştır.
e. Ayetlerin tefsirindeki farklı yorumlar fıkhi, kelami, mez-hebi tefsirlerin alt yapısını oluşturmuştur.

2. Kur’an-ı Kerimin indiriliş süreciyle alakalı olan Mekki ve Medeni kavramlar için aşağıdakilerden hangisi söylene-mez?
a. Mekki surelerde tevhid ve ahiret inancı vurgusu ön plana çıkmaktadır.
b. Mekki surelerin bir özelliği ibadete alıştırma sürecini oluşturmasıdır.
c. Mekki surelerde güçsüzü, zayıfı koruyan ahlak anlayışı dikkat çekmektedir.
d. Sureler, bütün olarak nazil olurdu.
e. Müşriklerin şiddetli tepkilerine karşı mekki
surelerde sa-bır ve direnç tavsiyeleri dikkat çekmektedir.

3. Kur’an-ı Kerimin indiriliş süreciyle alakalı olan Mekki ve Medeni kavramlar için aşağıdakilerden hangisi söylene-mez?
a. Evlilik, miras ve cihat gibi kavramlar medeni surelerde ön plana çıkar.
b. Münafıklarla ilgili ayet ve sureler daha çok medenidir.
c. Mekki sureler genelde kısa ve zengin ifadelidir.
d. Örnek bir İslam toplumu modeli medeni surelerde he-deflenmektedir.
e. Kıssalar daha çok medeni surelerdedir.

Devamı...

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI-C Adlı Dokümanı indirmek için:  Dokümanı Gönderen: MİKAİL AZAK
Diğer Dokümanlarımızı İncelemek İçin: www.ihltumdersler.com Ziyaret Edebilirsiniz!
.:Dersle İlgili Diğer Dökümanlar:.

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI-A (17565)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIFLAR 1. DÖNEM 1. YAZILI-A (14020)

12. Sınıf  TEFSİR DERSİ Tefsir 1. dönem 1. yazılı soruları (12171)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI-A (9868)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 2. DÖNEM 2. YAZILI (9365)

12. Sınıf  TEFSİR DERSİ Tefsir Yazılı Soruları (7054)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI-B (6090)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 1. ÜNİTE 1. TEST (5964)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI-A (5611)

TEFSİR DERSİ TEFSİR 11. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI-B (5153)