www.ihltumdersler.com

   KELAM DERSİ
   KELAM KONU TARAMA TESTİ 9-1


Doküman İçeriği: KELAM KONU TARAMA TESTİ 9-1:
1. Kelam ilmi ve günümüzdeki durmu ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
a. Kelam ilminin açıkladığı ve savunduğu inanç esaslarında dünden bugüne fazla bir değişim olmamıştır.
b. Klasik dönem kelamın isbatı vacip yöntemleri ile bugünkü yöntemleri yer yer farklılık arzetmektedir.
c. Günümüzdeki inkârcı akımlar yeni yöntem ve söylemler geliştirmiştir.
d. Günümüz kelamı geçmişle bugünü yoğurup islamın inanç esaslarına katkı sunmaktadır.
e. Klasik kelam, islamın inanç esaslarına daha çok hizmet etmiştir.

2. Kelam ilmi ve günümüzdeki durmu ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
a. Kelam, konuları değişsede bu konuların işleniş yöntemleri değişmemektedir.
b. Kelam, ispat konusunda eski çıkarımlarla, pozitif bilimin sonuçlarını dikkate alır.
c. Günümüz kelamı hem aklı hem de nakli kullanır.
d. Günümüzdeki inkârcı akımlarkarşısında kelam ilmi için eski çıkarımları kullanır.
e. Günümüz kelamı geçmişle bugünü yoğurup islamın inanç esaslarına katkı sunmaktadır.

3. Aşağıdakilerden hangisi çağdaş kelam problemlerinden biri değildir?
a. Deizm
b. Politeizm
c. Realizm
d. Mistisizm
e. Agnostisizm

Devamı...

KELAM DERSİ KELAM KONU TARAMA TESTİ 9-1 Adlı Dokümanı indirmek için:  Dokümanı Gönderen: MİKAİL AZAK
Diğer Dokümanlarımızı İncelemek İçin: www.ihltumdersler.com Ziyaret Edebilirsiniz!
.:Dersle İlgili Diğer Dökümanlar:.

11. Sınıf  KELAM DERSİ Akaid Kelam 11. Sınıflar 2. Dönem 2. Yazılısı (12558)

11. Sınıf  KELAM DERSİ AKAİD VE KELAM 1. DÖNEM 1. YAZILI (11814)

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI (A) (7982)

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI (A) (6522)

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI-A (6004)

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI (B) (4656)

11. Sınıf  KELAM DERSİ AKAİD VE KELAM 1. DÖNEM 1. YAZILI B (4384)

12. Sınıf  KELAM DERSİ Kelam ve Akaid Dersi 1.dönem 2.yazlı soruları (4267)

12. Sınıf  KELAM DERSİ Kelam ve Akaid Dersleri 2. Dönem 2. Yazılısı (3949)

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI (C) (3887)