www.ihltumdersler.com

   KELAM DERSİ
   KELAM KONU TARAMA TESTİ 3-2


Doküman İçeriği: KELAM KONU TARAMA TESTİ 3-2:
1. Tasdik ve İnkâr açısından aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a. Kalben iman edip dil ile ikrar edene mü’min denir.
b. Kalben inanmayıp dil ile ikrar edene münafık denir.
c. Dinin bir veya bir kaçını inkâr edene kâfir denir.
d. İmanın altı şartı birbirinden ayrılmaz bir bütündür.
e. Kalben tasdik edip, amel etmeyene münkir denir.

2. Mezheplerin Tasdik ve İnkâr ilişkisine bakıldığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a. Şiiler imameti kabul etmeyeni kâfir saymışlardır.
b. Eş’ari ve Maturidilere göre iman için kalp ile tasdik yeterlidir.
c. Hanefi fıkıhçıları imanı “dil ile ikrar” ve “kalp ile tasdik” diye iki rüknü şart koşar.
d. Mürci mezhebi dil ile ikrarı iman için yeterli görmüşlerdir.
e. Ehl-i sünnet imanı; kalbin tasdiki, dilin ikrarı ve amel etme diye tarif etmişlerdir.

3. İman-Bilgi ilişkisi açısından aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a. İmana götürmeyen bilgi kıymetsizdir.
b. İmna, bilinçli bir bilgi (fikri)faaliyetidir.
c. İman için bilgi yetmez, teslimiyette gerekir.
d. İmanda bilmek önemlidir. Çünkü her bilgi imana götürür.
e. İman, duygusal bir kabuldür.

Devamı...

KELAM DERSİ KELAM KONU TARAMA TESTİ 3-2 Adlı Dokümanı indirmek için:  Dokümanı Gönderen: MİKAİL AZAK
Diğer Dokümanlarımızı İncelemek İçin: www.ihltumdersler.com Ziyaret Edebilirsiniz!
.:Dersle İlgili Diğer Dökümanlar:.

11. Sınıf  KELAM DERSİ Akaid Kelam 11. Sınıflar 2. Dönem 2. Yazılısı (11895)

11. Sınıf  KELAM DERSİ AKAİD VE KELAM 1. DÖNEM 1. YAZILI (9113)

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI (A) (6281)

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI-A (5198)

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI (A) (4533)

11. Sınıf  KELAM DERSİ AKAİD VE KELAM 1. DÖNEM 1. YAZILI B (3781)

12. Sınıf  KELAM DERSİ Kelam ve Akaid Dersi 1.dönem 2.yazlı soruları (3573)

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI (B) (3535)

12. Sınıf  KELAM DERSİ Kelam ve Akaid Dersleri 2. Dönem 2. Yazılısı (3395)

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI-A (3096)