www.ihltumdersler.com

   KELAM DERSİ
   KELAM KONU TARAMA TESTİ 2-2


Doküman İçeriği: KELAM KONU TARAMA TESTİ 2-2:
1. Aşağıdakilerden hangisi fakih sahabelerdendir?
a. Ebu Hanife
b. İbn-i Mesud
c. İbn-i Teymiye
d. Ahmed b. Hanbel
e. İmam Şafii

2. Aşağıdakilerden hangisi fıkhi mezheplerden değildir?
a.Caferilik b.Hanefilik c.Maturidilik d.Şafiilik e.Malikilik

3. Aşağıdaki mezheplerden hangisi itikadi bir mezhep değildir?
a. Şia
b. Havariç
c. Mutezile
d. Şafii
e. Maturidi

4. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi havariçler için söylenirse yanlış bir yargı olur?
a. Müslümanlar arasında ortaya çıkmış ilk itikadi fırkadır.
b. Hakem olayı ile hazreti Ali’den desteğini çekip “La hükme illallah” sloganıyla ortaya çıkmışlardır.
c. Halife olmak için kureyşli olmak gibi bir şart yoktur.
d. İslam’ın en ideal uygulaması Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer dönemleridir.
e. İman ve amel ayrıdır ve büyük günah işleyen dinden çıkmaz.

Devamı...

KELAM DERSİ KELAM KONU TARAMA TESTİ 2-2 Adlı Dokümanı indirmek için:  Dokümanı Gönderen: MİKAİL AZAK
Diğer Dokümanlarımızı İncelemek İçin: www.ihltumdersler.com Ziyaret Edebilirsiniz!
.:Dersle İlgili Diğer Dökümanlar:.

11. Sınıf  KELAM DERSİ Akaid Kelam 11. Sınıflar 2. Dönem 2. Yazılısı (12263)

11. Sınıf  KELAM DERSİ AKAİD VE KELAM 1. DÖNEM 1. YAZILI (11435)

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI (A) (7675)

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI (A) (6159)

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI-A (5599)

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI (B) (4324)

11. Sınıf  KELAM DERSİ AKAİD VE KELAM 1. DÖNEM 1. YAZILI B (4150)

12. Sınıf  KELAM DERSİ Kelam ve Akaid Dersi 1.dönem 2.yazlı soruları (4000)

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI (C) (3622)

12. Sınıf  KELAM DERSİ Kelam ve Akaid Dersleri 2. Dönem 2. Yazılısı (3614)