www.ihltumdersler.com

   KELAM DERSİ
   KELAM KONU TARAMA TESTİ 2-1


Doküman İçeriği: KELAM KONU TARAMA TESTİ 2-1:
1. Aşağıdakilerden hangisi mezheplerin oluşum dönemi için doğru bir yargı değildir?
a. Dönemin en önemi özelliği icmanın oluşmaya başlamasıdır.
b. Mezheplerin oluşum dönemi tabiin dönemine rastlar
c. Mezhep ve Mezhep usulü kitaplarının yazılmaya başlandığı dönemdir.
d. Başlangıçta şehirler bazında gerçekleşen Mezhep oluşumları giderek daha geniş bir coğrafyaya yayılmıştır.
e. Dört mezhep imamı bu oluşum döneminin en önemli fakihleridir.

2. Aşağıdakilerden hangisi mezheplerin doğuşunu hazırlayan sebeplerden biri değildir?
a. İnsanların anlayışları ve yetenekleri
b. İslamiyetten önceki örf-adetlerin etkisi
c. İnsanların değer yargıları ve kişilik özellikleri
d. İnsanların yetiştiği ortam
e. İnsanların geçmiş yaşantıları, görgüleri, tecrübeleri

3. Aşağıdakilerden hangisi mezheplerin doğuşunu hazırlayan sebeplerden biri değildir?
a. Sosyal çevrenin sahip olduğu imkânlar
b. İnsanlar arasındaki bilgi ve beceri farklılığı
c. Mezhep imamlarının yaşadığı yerlerde sahabenin olmayışı
d. Yorum yapan mezhep imamının bulunduğu zaman ve sosyal çevreden etkilenmesi
e. İnsanların değer yargıları, kişilik özellikleri

Devamı...

KELAM DERSİ KELAM KONU TARAMA TESTİ 2-1 Adlı Dokümanı indirmek için:  Dokümanı Gönderen: MİKAİL AZAK
Diğer Dokümanlarımızı İncelemek İçin: www.ihltumdersler.com Ziyaret Edebilirsiniz!
.:Dersle İlgili Diğer Dökümanlar:.

11. Sınıf  KELAM DERSİ Akaid Kelam 11. Sınıflar 2. Dönem 2. Yazılısı (12263)

11. Sınıf  KELAM DERSİ AKAİD VE KELAM 1. DÖNEM 1. YAZILI (11435)

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI (A) (7675)

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI (A) (6159)

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI-A (5599)

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI (B) (4324)

11. Sınıf  KELAM DERSİ AKAİD VE KELAM 1. DÖNEM 1. YAZILI B (4150)

12. Sınıf  KELAM DERSİ Kelam ve Akaid Dersi 1.dönem 2.yazlı soruları (4000)

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI (C) (3622)

12. Sınıf  KELAM DERSİ Kelam ve Akaid Dersleri 2. Dönem 2. Yazılısı (3614)