www.ihltumdersler.com

   KELAM DERSİ
   KELAM 12. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI-E


Doküman İçeriği: 2013-2014 KELAM 12. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI-E:
1. Kur’an-ı Kerim için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a. Fesih, beliğ ve veciz olma bakımından insanın kudretini aşmak-tadır.
b. Kur’anın kıyamete kadar korunmasını müslümanlar üstlenmiş-tir.
c. Kur’an, bir benzeri için insanlığa meydan okumaktadır.
d. Hiçbir ayetinde akla, mantığa, hakikate aykırılık yoktur.
e. Gelişen dünya ve teknoloji onun hiçbir açıklamasını yalanlaya-mamıştır.

2. Allah’ın bazı peygamberlerine gönderdiği kitap olamayacak ka-dar az olan birkaç sayfalık vahiylere ne denir?
a. Suhuf
b. Ayet
c. Vahiy
d. Sure
e. İlahi kitap

3. Allah’ın peygamber ve vahiy göndermesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
a. Peygamberler insanlığa rol modeldirler. Onlar olmasaydı insan-lık doğruyu bulamazdı.
b. Peygamberler hayatın her alanında örnek kişiliğe sahip insan-lardır.
c. Bütün peygamberler aynı inanç esaslarını telkin etmiş, öğret-mişlerdir.
d. Toplumsal ihtiyaçlar ve zamanın şartları peygamberler arasında uygulama farklılıklarına sebep olmuştur.
e. Peygamberler bizim gibi insan olsalar bile bizim ihityaç duyduk-larımıza muhtaç ve mecbur değillerdir.

Devamı...

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI-E Adlı Dokümanı indirmek için:  Dokümanı Gönderen: MİKAİL AZAK
Diğer Dokümanlarımızı İncelemek İçin: www.ihltumdersler.com Ziyaret Edebilirsiniz!
.:Dersle İlgili Diğer Dökümanlar:.

11. Sınıf  KELAM DERSİ Akaid Kelam 11. Sınıflar 2. Dönem 2. Yazılısı (12756)

11. Sınıf  KELAM DERSİ AKAİD VE KELAM 1. DÖNEM 1. YAZILI (12730)

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI (A) (8802)

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI (A) (6854)

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI-A (6294)

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI (B) (5083)

11. Sınıf  KELAM DERSİ AKAİD VE KELAM 1. DÖNEM 1. YAZILI B (4580)

12. Sınıf  KELAM DERSİ Kelam ve Akaid Dersi 1.dönem 2.yazlı soruları (4481)

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI (C) (4270)

12. Sınıf  KELAM DERSİ Kelam ve Akaid Dersleri 2. Dönem 2. Yazılısı (4163)