www.ihltumdersler.com

   KELAM DERSİ
   KELAM 12. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI-D


Doküman İçeriği: 2013-2014 KELAM 12. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI-D:
1. Aşağıdakilerden hangisi vahiy içerikli değildir?
a. Suhuflar
b. Kütüb-i münzele
c. Kütüb-i semavi
d. Kütüb-i sitte
e. İlahi kitap

2. Peygamber ve vahiy göndermesinin nedenleri arasında aşağıda-kilerden hangisi gösterilemez?
a. Peygamberler olmasaydı insanlar Allah’ı aklıyla anlayamazdı.
b. İnsan aklıyla iyiyi doğruyu kavrasa bile gerçek kulluğu ancak peygamberlikle öğrenebilir.
c. Peygamber göndermek insanlara Allah’ın bir ikramı, yardımıdır.
d. İbadet, ahiret, haram ve helal gibi husular ancak peygamberle-rin gönderilişiyle anlaşılabilir.
e. Peygamberlerin gönderilmesiyle insanların “bilmiyorduk” ba-hanesinin önüne geçilmiştir.

3. Peygamberimiz ve mu’cize için aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
a. Peygamberimizin en büyük mu’cizesi Kur’an-ı kerimdir.
b. Peygamberimizin her hali mu’cizedir.
c. Kuran hem söz hem de anlam yönünden u’cizedir.
d. Kur’an mucizesi ebedi bir mu’cizedir.
e. Hiç okuma yazma bilmeyen peygamberimizin sadece Kur’an-ı okuması onun mu’cizevi yönüne delildir.

Devamı...

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI-D Adlı Dokümanı indirmek için:  Dokümanı Gönderen: MİKAİL AZAK
Diğer Dokümanlarımızı İncelemek İçin: www.ihltumdersler.com Ziyaret Edebilirsiniz!
.:Dersle İlgili Diğer Dökümanlar:.

11. Sınıf  KELAM DERSİ Akaid Kelam 11. Sınıflar 2. Dönem 2. Yazılısı (12756)

11. Sınıf  KELAM DERSİ AKAİD VE KELAM 1. DÖNEM 1. YAZILI (12730)

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI (A) (8802)

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI (A) (6854)

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI-A (6295)

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI (B) (5083)

11. Sınıf  KELAM DERSİ AKAİD VE KELAM 1. DÖNEM 1. YAZILI B (4580)

12. Sınıf  KELAM DERSİ Kelam ve Akaid Dersi 1.dönem 2.yazlı soruları (4481)

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI (C) (4270)

12. Sınıf  KELAM DERSİ Kelam ve Akaid Dersleri 2. Dönem 2. Yazılısı (4163)