www.ihltumdersler.com

   KELAM DERSİ
   KELAM 12. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI-C


Doküman İçeriği: 2013-2014 KELAM 12. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI-C:
1. Hazreti Muhammed (sav)’in peygamberliği ve son peygamber oluşu açısından aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a. Hazreti peygamber “Hatemü’l Enbiya”’dır.
b. Peygamberlik zincirinin son halkasıdır.
c. Hazreti peygamberin peygamberliğiyle diğer peygamberlere iman ortadan kalkmıştır.
d. Hazreti peygamberin son peygamber oluşu ayet ve hadisle sa-bittir.
e. Kıyamete kadar hükmü baki olan onun peygamberliğidir.

2. ”O Allah’ın resulü ve peygamberlerin sonuncusudur” (Ah-zab/40)ayetinden aşağıdakilerden hangi anlam çıkarılamaz?
a. Hz.Peygamberin insanüstü yetki ve güçleri vardır.
b. Ayette İslam dininin evrenselliğine işaret vardır.
c. Bu ayet Hz. Peygamberin peygamberliğine de işaret etmekte-dir.
d. Hz.Peygamber kıyamete kadar insanların peygamberi olarak kalacaktır.
e. Hazreti Peygamber son peygamberdir.

3. Kur’an-ı Kerim için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a. Hazreti peygamber (sav)‘in vefatından sonra tamamlanmıştır.
b. Zaman ihtiyarladıkça kuran gençleşen bir yapı göstermektedir.
c. Her cümlesi evrenseldir.
d. Bir milletin, ırkın, bölgenin değil tüm insanlığın kitabıdır.
e. Lafzının okunması bile ibadettir.

Devamı...

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI-C Adlı Dokümanı indirmek için:  Dokümanı Gönderen: MİKAİL AZAK
Diğer Dokümanlarımızı İncelemek İçin: www.ihltumdersler.com Ziyaret Edebilirsiniz!
.:Dersle İlgili Diğer Dökümanlar:.

11. Sınıf  KELAM DERSİ Akaid Kelam 11. Sınıflar 2. Dönem 2. Yazılısı (12756)

11. Sınıf  KELAM DERSİ AKAİD VE KELAM 1. DÖNEM 1. YAZILI (12730)

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI (A) (8802)

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI (A) (6854)

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI-A (6294)

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI (B) (5082)

11. Sınıf  KELAM DERSİ AKAİD VE KELAM 1. DÖNEM 1. YAZILI B (4580)

12. Sınıf  KELAM DERSİ Kelam ve Akaid Dersi 1.dönem 2.yazlı soruları (4481)

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI (C) (4270)

12. Sınıf  KELAM DERSİ Kelam ve Akaid Dersleri 2. Dönem 2. Yazılısı (4163)