www.ihltumdersler.com

   KELAM DERSİ
   KELAM 12. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI-B


Doküman İçeriği: 2013-2014 KELAM 12. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI-B:
1. Aşağıdakilerden hangisi Melek kelimesinin anlamlarından biri olamaz?
a. Haberci
b. Elçi
c. Kuvvet ve iktidar sahibi
d. Nurani varlık
e. Gaybı bilen

2. Mikail (as) için aşağıda verilmiş açıklamalardan hangisi yanlış-tır?
a. Kâinattaki olayların denge ve düzeninden sorumludur.
b. Dört büyük meleğin en büyüğüdür.
c. Kur’an-ı Kerimde Mikal şeklinde geçer.
d. Müdebbirat meleklerinin başıdır.
e. Allah’ın emirlerine noksansız uyarlar.

3. Aşağıda verilen isimlerden hangisi melek değildir.
a.Kiramen kâtibin b.Hafaza melekleri c.Rıdvan d.Malik e.İsrail

4. Allah’ın mesajlarını peygamberlere iletmiş, vahiy meleğinin adı nedir?
a. Azrail
b. Mikâil
c. Cebrail
d. İsrafil
e. Kiramen Kâtibin

Devamı...

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI-B Adlı Dokümanı indirmek için:  Dokümanı Gönderen: MİKAİL AZAK
Diğer Dokümanlarımızı İncelemek İçin: www.ihltumdersler.com Ziyaret Edebilirsiniz!
.:Dersle İlgili Diğer Dökümanlar:.

11. Sınıf  KELAM DERSİ Akaid Kelam 11. Sınıflar 2. Dönem 2. Yazılısı (12756)

11. Sınıf  KELAM DERSİ AKAİD VE KELAM 1. DÖNEM 1. YAZILI (12730)

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI (A) (8802)

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI (A) (6854)

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI-A (6295)

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI (B) (5083)

11. Sınıf  KELAM DERSİ AKAİD VE KELAM 1. DÖNEM 1. YAZILI B (4580)

12. Sınıf  KELAM DERSİ Kelam ve Akaid Dersi 1.dönem 2.yazlı soruları (4481)

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI (C) (4270)

12. Sınıf  KELAM DERSİ Kelam ve Akaid Dersleri 2. Dönem 2. Yazılısı (4163)