www.ihltumdersler.com

   KELAM DERSİ
   KELAM 12. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI-A


Doküman İçeriği: 2013-2014 KELAM 12. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI-A:
1. Aşağıdaki Hazreti Muhammed (sav)’in peygamberliği ve mesajı açısından aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a. Peygamberimizin getirdiği mesaj evrenseldir.
b. Peygamberimizin mesajında hür köle ayırımı yoktur, üstünlük takvada görülmüştür.
c. Mekkede inen ayetler daha çok imani ve ahlaki mesaj içerir.
d. Kur’anın bazı cümleleri evrensel, bazı cümleleri yerel mesaj içerir.
e. Medinede inen ayetler daha çok toplumsal mesaj içeriklidir.

2. İncil için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a. Hazreti İsa (as) tarafından yazıya geçirilmiştir.
b. Hazreti isa (as)’ın yaşamı ve karşılaştığı güçlüklerden bahseder.
c. Matta, markos, luka ve yuhanna bölümlerinden oluşur.
d. Ahlaki öğütler içerir.
e. Hazreti İsa (as)’a vahyedilmiştir.

3. Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin sıfatlarından biri değil-dir?
a.Sıdk b.Emanet c.İsmet d.Samed e.Fetanet

4. Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin beşeri yönü değildir?
a. Yeme, içmeleri
b. Olgunlaşıp vahiy almaları
c. Yorulup uyumaları
d. Evlenip aile kurmaları
e. Yaşlanıp ölmeleri

Devamı...

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI-A Adlı Dokümanı indirmek için:  Dokümanı Gönderen: MİKAİL AZAK
Diğer Dokümanlarımızı İncelemek İçin: www.ihltumdersler.com Ziyaret Edebilirsiniz!
.:Dersle İlgili Diğer Dökümanlar:.

11. Sınıf  KELAM DERSİ Akaid Kelam 11. Sınıflar 2. Dönem 2. Yazılısı (12770)

11. Sınıf  KELAM DERSİ AKAİD VE KELAM 1. DÖNEM 1. YAZILI (12755)

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI (A) (8826)

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI (A) (6879)

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI-A (6308)

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI (B) (5108)

11. Sınıf  KELAM DERSİ AKAİD VE KELAM 1. DÖNEM 1. YAZILI B (4593)

12. Sınıf  KELAM DERSİ Kelam ve Akaid Dersi 1.dönem 2.yazlı soruları (4495)

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI (C) (4293)

12. Sınıf  KELAM DERSİ Kelam ve Akaid Dersleri 2. Dönem 2. Yazılısı (4183)