www.ihltumdersler.com

   KELAM DERSİ
   KELAM 12. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI-D


Doküman İçeriği: 2013-2014 KELAM 12. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI-D:
1. Meleklerin görevleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a. Asıl vazifeleri Allah’a kulluktur.
b. Allah’ın emirlerine noksansız uyarlar.
c. Meleğin çeşidi değiştikçe vazifesi de değişir.
d. Melekler dört büyük melekten ibarettir.
e. Allah’ı tesbih eder ve zikrederler.

2. Azrail (as) için aşağıda verilmiş açıklamalardan hangisi yanlıştır?
a. Dört büyük meleğin en büyüğüdür.
b. Azrail ismi Kuran’da ve sahih hadislerde geçmemektedir.
c. Kur’anda adı “ölüm meleği” olarak geçer.
d. Melekü’l mevt diğer adıdır.
e. Yardımcıları vardır.

3. Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özeliklerinden değildir?
a. Nurdan yaratılmıştır.
b. İradeleri yoktur.
c. Cinsiyetleri vardır.
d. Güçlü ve hızlıdırlar.
e. Sayıları bilinmemektedir.

Devamı...

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI-D Adlı Dokümanı indirmek için:  Dokümanı Gönderen: MİKAİL AZAK
Diğer Dokümanlarımızı İncelemek İçin: www.ihltumdersler.com Ziyaret Edebilirsiniz!
.:Dersle İlgili Diğer Dökümanlar:.

11. Sınıf  KELAM DERSİ Akaid Kelam 11. Sınıflar 2. Dönem 2. Yazılısı (12756)

11. Sınıf  KELAM DERSİ AKAİD VE KELAM 1. DÖNEM 1. YAZILI (12730)

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI (A) (8802)

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI (A) (6854)

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI-A (6295)

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI (B) (5083)

11. Sınıf  KELAM DERSİ AKAİD VE KELAM 1. DÖNEM 1. YAZILI B (4580)

12. Sınıf  KELAM DERSİ Kelam ve Akaid Dersi 1.dönem 2.yazlı soruları (4481)

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI (C) (4270)

12. Sınıf  KELAM DERSİ Kelam ve Akaid Dersleri 2. Dönem 2. Yazılısı (4163)