www.ihltumdersler.com

   KELAM DERSİ
   KELAM 12. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI-C


Doküman İçeriği: 2013-2014 KELAM 12. SINIFLAR 2. DÖNEM 1. YAZILI-C:
1. Aşağıdakilerden hangisi Melekler için söylenirse yanlış olur?
a. Cinsiyetsizdirler.
b. Evlenmez ve çoğalmazlar.
c. Yorulmak, yaşlanmaz gibi acziyetleri yoktur.
d. Bir araya gelip Rablerini anarlar.
e. Nurdan yaratılmışlardır.

2. İsrafil (as) için aşağıda verilmiş açıklamalardan hangisi yanlıştır?
a. Kur’anda adı “Münadi, çağırıcı” şeklinde geçer.
b. Kıyamet kopana kadar vazifesi yoktur.
c. İsrafil ismi hadislerde zikredilmiştir.
d. İnsanları mahşere çağırma görevi de israfil’e (as) aittir.
e. Her sonbaharda sura üfler mevsimlik mahlûkatın kıyametini koparır.

3. Aşağıda verilen isimlerden hangisi melek değildir.
a.Cebrail b.Malik c.Rıdvan d.Mikail e.Elyase

4. Meleklere imanın şart koşulmasının nedeni hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
a. Nurdan yaratıldıkları için
b. Günah işlemedikleri için
c. Peygamberlere vahiy getirdikleri için
d. Çok ibadet ettikleri için
e. İnsanların canını aldıkları için

Devamı...

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI-C Adlı Dokümanı indirmek için:  Dokümanı Gönderen: MİKAİL AZAK
Diğer Dokümanlarımızı İncelemek İçin: www.ihltumdersler.com Ziyaret Edebilirsiniz!
.:Dersle İlgili Diğer Dökümanlar:.

11. Sınıf  KELAM DERSİ Akaid Kelam 11. Sınıflar 2. Dönem 2. Yazılısı (12756)

11. Sınıf  KELAM DERSİ AKAİD VE KELAM 1. DÖNEM 1. YAZILI (12730)

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI (A) (8802)

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI (A) (6854)

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI-A (6294)

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI (B) (5082)

11. Sınıf  KELAM DERSİ AKAİD VE KELAM 1. DÖNEM 1. YAZILI B (4580)

12. Sınıf  KELAM DERSİ Kelam ve Akaid Dersi 1.dönem 2.yazlı soruları (4481)

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI (C) (4270)

12. Sınıf  KELAM DERSİ Kelam ve Akaid Dersleri 2. Dönem 2. Yazılısı (4163)