www.ihltumdersler.com

   KELAM DERSİ
   KELAM 12. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI-A


Doküman İçeriği: 2013-2014 KELAM 12. SINIFLAR 2. DÖNEM 1. YAZILI-A:
1. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Meleklerin varlığı için doğru bir açıklama değildir?
a. Allah’a isyandan beridirler, uzaktırlar.
b. Emrolundukları işleri aksatmadan yaparlar
c. Ellere ve kanatlara sahiptirler.
d. Yemezler, içmezler.
e. İrade sahibidirler.

2. Cebrail (as) için aşağıda verilmiş açıklamalardan hangisi yanlış-tır?
a. Cebrail kelime olarak temiz, saygın, güzel ve kesin bilgiye sahip anlamındadır.
b. Ruhu’l-Emin veya Ruhu’l-Kudus diğer adlarıdır.
c. Peygamberimizin vefatından sonra tüm görevleri bitmiştir.
d. Peygamberlere ve meleklere vahiy getirir.
e. İsteği şekle girebilir.

3. Aşağıda verilen isimlerden hangisi melek değildir.
a. Beşeri melek
b. Harut ve marut
c. Rakib atid
d. Müdebbirat melekleri
e. Hafaza melekleri

4. Ölümden sonra kabirde sorgu ile görevli melek hangisidir?
a. Münker-Nekir
b. Mikâil
c. Cebrail
d. İsrafil
e. Kiramen Kâtibin

Devamı...

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI-A Adlı Dokümanı indirmek için:  Dokümanı Gönderen: MİKAİL AZAK
Diğer Dokümanlarımızı İncelemek İçin: www.ihltumdersler.com Ziyaret Edebilirsiniz!
.:Dersle İlgili Diğer Dökümanlar:.

11. Sınıf  KELAM DERSİ Akaid Kelam 11. Sınıflar 2. Dönem 2. Yazılısı (12756)

11. Sınıf  KELAM DERSİ AKAİD VE KELAM 1. DÖNEM 1. YAZILI (12730)

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI (A) (8802)

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI (A) (6854)

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI-A (6295)

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI (B) (5083)

11. Sınıf  KELAM DERSİ AKAİD VE KELAM 1. DÖNEM 1. YAZILI B (4580)

12. Sınıf  KELAM DERSİ Kelam ve Akaid Dersi 1.dönem 2.yazlı soruları (4481)

KELAM DERSİ KELAM 12. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI (C) (4270)

12. Sınıf  KELAM DERSİ Kelam ve Akaid Dersleri 2. Dönem 2. Yazılısı (4163)