www.ihltumdersler.com

   HADİS DERSİ
   HADİS 11. SINIFLAR 2. DÖNEM 2. YAZILI-D


Doküman İçeriği: 2013-2014 HADİS 11. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI-D
1. Bir ravinin aynı çağda yaşadığı fakat hadis almadığı halde ravi-den işittiğini zannettirecek şekilde rivayet ettiği zayıf hadis tü-rüne ne denir?
a. Müdelles hadis
b. Mürsel hadis
c. Munkatı hadis
d. Mu’dal hadis
e. Muallâk hadis

2. Aşağıdaki hadis çeşitlerinden hangisi senedindeki kopukluktan dolayı adlandırılmış bir zayıf hadis çeşidi değildir?
a. Mürsel
b. Mütevatir
c. Munkatı
d. Müdelles
e. Muallâk

3. Merfu hadis için aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlış-tır?
a. Hz. Peygamber (SAV)’e isnad edilen bütün söz, fiil ve takrirlere denir.
b. Lâfzen hazreti peygamber(sav)’e manen Allaha isnad edilen sözlerdir.
c. Hadise merfu denilmesinin sebebi peygamber sözünü sahabe-tabiin sözünden ayırt etmektir.
d. Merfu denilince akla peygamber sözü gelmelidir.
e. Merfu hadis sened ve metinden oluşur.

Devamı...

HADİS DERSİ HADİS 11. SINIFLAR 2. DÖNEM 2. YAZILI-D Adlı Dokümanı indirmek için:  Dokümanı Gönderen: MİKAİL AZAK
Diğer Dokümanlarımızı İncelemek İçin: www.ihltumdersler.com Ziyaret Edebilirsiniz!
.:Dersle İlgili Diğer Dökümanlar:.

10. Sınıf  HADİS DERSİ HADİS 10. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI B (18094)

10. Sınıf  HADİS DERSİ HADİS DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI (TEST) (15071)

10. Sınıf  HADİS DERSİ HADİS 10. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI A (11195)

10. Sınıf  HADİS DERSİ HADİS ÇEŞİTLERİ SLAYT (9859)

10. Sınıf  HADİS DERSİ Hadis I. Dönem 2. Yazılı Soruları - A (9798)

10. Sınıf  HADİS DERSİ HADİS GENEL TEST (9273)

10. Sınıf  HADİS DERSİ Hadis I. Dönem 2. Yazılı Soruları-B (8186)

10. Sınıf  HADİS DERSİ HADİS VE SÜNNETİN ANLAŞILMASI SLAYT (7008)

HADİS DERSİ HADİS 11. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI-A (6561)

HADİS DERSİ HADİS 11. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI-A (6036)