www.ihltumdersler.com

   HADİS DERSİ
   HADİS 11. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI-C


Doküman İçeriği: 2013-2014 HADİS 11. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI-C:
1. Aşağıdakilerden hangisi sahih hadis için söylenemez?
a. Sahih hadis ile zayıf hadis arasında yer alır.
b. Sıhhat derecesine göre sahihe daha yakındır.
c. Hasen terimi ilk olarak Tirmizi tarafından kullanılmıştır.
d. Hasen hadisi sahih hadisten ayıran yön ravinin zabt açısından kusurlu olmasıdır.
e. Hasen hadisle amel edilemez.

2. “Yalancılıkla itham olunan, fısk veya gaflet gibi kusurlardan birini taşıyan ravinin tek başına rivayet ettiği hadislere” ne denir?
a. Münker hadis
b. Metruk hadis
c. Muallel hadis
d. Müdrec hadis
e. Mevzu hadis

3. Aşağıdakilerden hangisi mevzu hadislerin ortaya çıkış neden-lerinden biri olamaz?
a. Hadisler için ölçü olan bütün sahabelerin ölmesi
b. Müslüman toplum arasında başlayan fitne hareketleri
c. Fitne hareketlerinde her gurubun kendini haklı çıkarma adına haklılıklarını hadisle destekleme amacı
d. Başka gurupları kötüleme gayreti
e. Sahip oluna kabile, milliyet, ülke, mezhebi yüceltme gayreti

Devamı...

HADİS DERSİ HADİS 11. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI-C Adlı Dokümanı indirmek için:  Dokümanı Gönderen: MİKAİL AZAK
Diğer Dokümanlarımızı İncelemek İçin: www.ihltumdersler.com Ziyaret Edebilirsiniz!
.:Dersle İlgili Diğer Dökümanlar:.

10. Sınıf  HADİS DERSİ HADİS 10. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI B (18094)

10. Sınıf  HADİS DERSİ HADİS DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI (TEST) (15070)

10. Sınıf  HADİS DERSİ HADİS 10. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI A (11194)

10. Sınıf  HADİS DERSİ HADİS ÇEŞİTLERİ SLAYT (9859)

10. Sınıf  HADİS DERSİ Hadis I. Dönem 2. Yazılı Soruları - A (9797)

10. Sınıf  HADİS DERSİ HADİS GENEL TEST (9272)

10. Sınıf  HADİS DERSİ Hadis I. Dönem 2. Yazılı Soruları-B (8186)

10. Sınıf  HADİS DERSİ HADİS VE SÜNNETİN ANLAŞILMASI SLAYT (7008)

HADİS DERSİ HADİS 11. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI-A (6561)

HADİS DERSİ HADİS 11. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI-A (6036)