www.ihltumdersler.com

   HADİS DERSİ
   HADİS 11. SINIFLAR 2. DÖNEM 1. YAZILI-C


Doküman İçeriği: 2013-2014 HADİS 11. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI-C:
1. Aşağıdakilerden hangisi kudsi hadislerin edindiği konular-dan biri değildir?
a. Allah’ın büyüklüğü
b. Allah’ın rahmetinin genişliği
c. Allah’ın kudretinin eşsizliği
d. Allah’ın ihsan ve ikramının bolluğu
e. Allah’ın emir ve yasakları

2. Aşağıdakilerden hangisi merfu hadisteki rivayet kalıpların-dan biri olamaz?
a. Resullullahtan işittim ki…
b. Resulullah dedi ki…
c. Resulullaha nazil oldu ki…
d. Allah resulü şöyle yapardı…
e. Resulullah şöyle yaparken gördüm…

3. Mevkuf hadis için aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır?
a. Sahabeden nakledilen söz, fiil ve takrirlere denir.
b. İsnadı sahabede kalan her türlü rivayetlerdir.
c. Dinde kesin delil olarak kullanılmazlar.
d. İsnat yönünden sahih, zayıf, mevzu diye guruplara ayrılır.
e. Bir davranışın haram veya helal olmadığını ifade eder.

Devamı...

HADİS DERSİ HADİS 11. SINIFLAR 2. DÖNEM 1. YAZILI-C Adlı Dokümanı indirmek için:  Dokümanı Gönderen: MİKAİL AZAK
Diğer Dokümanlarımızı İncelemek İçin: www.ihltumdersler.com Ziyaret Edebilirsiniz!
.:Dersle İlgili Diğer Dökümanlar:.

10. Sınıf  HADİS DERSİ HADİS 10. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI B (18095)

10. Sınıf  HADİS DERSİ HADİS DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI (TEST) (15071)

10. Sınıf  HADİS DERSİ HADİS 10. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI A (11195)

10. Sınıf  HADİS DERSİ HADİS ÇEŞİTLERİ SLAYT (9859)

10. Sınıf  HADİS DERSİ Hadis I. Dönem 2. Yazılı Soruları - A (9798)

10. Sınıf  HADİS DERSİ HADİS GENEL TEST (9273)

10. Sınıf  HADİS DERSİ Hadis I. Dönem 2. Yazılı Soruları-B (8186)

10. Sınıf  HADİS DERSİ HADİS VE SÜNNETİN ANLAŞILMASI SLAYT (7008)

HADİS DERSİ HADİS 11. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI-A (6561)

HADİS DERSİ HADİS 11. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI-A (6037)