www.ihltumdersler.com

   HADİS DERSİ
   HADİS 11. SINIFLAR 2. DÖNEM 1. YAZILI-B


Doküman İçeriği: 2013-2014 HADİS 11. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI-B:
1. Merfu hadis için aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır?
a. Hz. Peygamber (SAV)’e isnad edilen bütün söz, fiil ve tak-rirlere denir.
b. Lâfzen hazreti peygamber(sav)’e manen Allaha isnad edi-len sözlerdir.
c. Hadise merfu denilmesinin sebebi peygamber sözünü sa-habe-tabiin sözünden ayırt etmektir.
d. Merfu denilince akla peygamber sözü gelmelidir.
e. Merfu hadis sened ve metinden oluşur.

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisi merfu bir hadisin girişi ola-maz?
a. Şu işi yapmamız bize emredildi…
b. Şu işten nehyolunduk
c. Resulullah aramızda olduğu halde şöyle derdik…
d. Tabiine hadis naklederdik
e. Şu iş sünnettendir…

3. Aşağıdakilerden hangisi ravi sayısına göre bir hadis çeşidi-dir.
a. Kudsi hadis
b. Merfu hadis
c. Mevkuf hadis
d. Maktu hadis
e. Mütevatir hadis

Devamı...

HADİS DERSİ HADİS 11. SINIFLAR 2. DÖNEM 1. YAZILI-B Adlı Dokümanı indirmek için:  Dokümanı Gönderen: MİKAİL AZAK
Diğer Dokümanlarımızı İncelemek İçin: www.ihltumdersler.com Ziyaret Edebilirsiniz!
.:Dersle İlgili Diğer Dökümanlar:.

10. Sınıf  HADİS DERSİ HADİS 10. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI B (18094)

10. Sınıf  HADİS DERSİ HADİS DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI (TEST) (15071)

10. Sınıf  HADİS DERSİ HADİS 10. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI A (11195)

10. Sınıf  HADİS DERSİ HADİS ÇEŞİTLERİ SLAYT (9859)

10. Sınıf  HADİS DERSİ Hadis I. Dönem 2. Yazılı Soruları - A (9798)

10. Sınıf  HADİS DERSİ HADİS GENEL TEST (9272)

10. Sınıf  HADİS DERSİ Hadis I. Dönem 2. Yazılı Soruları-B (8186)

10. Sınıf  HADİS DERSİ HADİS VE SÜNNETİN ANLAŞILMASI SLAYT (7008)

HADİS DERSİ HADİS 11. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI-A (6561)

HADİS DERSİ HADİS 11. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI-A (6036)