www.ihltumdersler.com

   HADİS DERSİ
   HADİS 11. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI-A


Doküman İçeriği: HADİS 11. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI-A
1. Aşağıdakilerden hangisi kaynağına göre hadis çeşitlerinden bi-rinin adı değildir?
a. Müsned
b. Kudsi
c. Merfu
d. Mevkuf
e. Maktu

2. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
a. Allah’a izafe dilen hadislere kudsi hadis denir.
b. Peygambere izafe edilen hadislere sünnet hadis denir.
c. Sahabeye izafe dilen hadislere mevkuf hadis denir.
d. Tabiin neslinden birine izafe dilen hadislere maktu hadis denir.
e. Kudsi hadisler lâfzen Hz. Peygamber(sav) manen Allaha isnad edilen sözlere denir.

3. Aşağıdakilerden hangisi kudsi hadisin konularından biridir?
a. Allah’ın sıfatları
b. Helal-haram
c. İbadetler
d. Namaz
e. Zekât

4. Sahabenin hazreti peygamberden naklettikleri aşağıdaki konu-lardan hangisi merfu hadis olarak kabul edilemez?
a. Geçmiş peygamberler veya gelecekte cereyan edecek olaylar
b. Yapılması helal veya haram olan mevzular
c. Şahsi görüş ve kanaate dayanması mümkün olmayan mevzular
d. Ayet ve hadise dayanarak yapılan içtihadler
e. Hükmen merfu hadisler

Devamı...

HADİS DERSİ HADİS 11. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI-A Adlı Dokümanı indirmek için:  Dokümanı Gönderen: MİKAİL AZAK
Diğer Dokümanlarımızı İncelemek İçin: www.ihltumdersler.com Ziyaret Edebilirsiniz!
.:Dersle İlgili Diğer Dökümanlar:.

10. Sınıf  HADİS DERSİ HADİS 10. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI B (18095)

10. Sınıf  HADİS DERSİ HADİS DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI (TEST) (15071)

10. Sınıf  HADİS DERSİ HADİS 10. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI A (11195)

10. Sınıf  HADİS DERSİ HADİS ÇEŞİTLERİ SLAYT (9859)

10. Sınıf  HADİS DERSİ Hadis I. Dönem 2. Yazılı Soruları - A (9798)

10. Sınıf  HADİS DERSİ HADİS GENEL TEST (9273)

10. Sınıf  HADİS DERSİ Hadis I. Dönem 2. Yazılı Soruları-B (8186)

10. Sınıf  HADİS DERSİ HADİS VE SÜNNETİN ANLAŞILMASI SLAYT (7008)

HADİS DERSİ HADİS 11. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI-A (6561)

HADİS DERSİ HADİS 11. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI-A (6037)