www.ihltumdersler.com

   TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ
   TDB 9. SINIFLAR 1. DÖNEM 2. YAZILI-E


Doküman İçeriği: TEMEL DİNİ BİLGİLER 9. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI-E:
1. Peygamberlik için aşağıda verilmiş açıklamalardan hangisi yanlıştır?
a. Peygamber göndermek insanlara Allah’ın bir ikramı, yardımıdır.
b. Kuranda her peygamberin ismi bizzat zikredilmiştir.
c. Kendilerine peygamber gönderilmemiş hiçbir ümmet, topluluk yoktur.
d. Peygamberlik, tarihsel bir gerçekliktir.
e. Bütün peygamberlere, ayrım yapmadan iman etmek
farzdır.

2. Ahirete iman ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
a. Dünya hayatı geçici olmasına rağmen ahiret hayatını ka-zandıracak, tekrarı olmayan eşsiz bir hayattır.
b. Dünya ahiretin tarlasıdır. Burada ekilen orada biçilir.
c. Ahiret hayatı insanın hayat yolculuğunun son ve ebedi durağıdır.
d. Dünya imtihan ahiret sonuç yeridir.
e. Ahirette iman edenler cennete giderken kâfirler yok ola-caktır.

3. Ölüm için aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
a. Ölüm ehl-i iman için bir terhistir, vazifeden paydostur.
b. İnsanın ölümle ölümsüzlüğü başlar.
c. Ölümü öldürmek için ölmek gerekir.
d. Ölüm, insan sessiz ve kelimesiz ders veren en büyük na-sihattir.
e. Ölümü düşünmek anlamsızdır.

Devamı...

TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ TDB 9. SINIFLAR 1. DÖNEM 2. YAZILI-E Adlı Dokümanı indirmek için:  Dokümanı Gönderen: MİKAİL AZAK
Diğer Dokümanlarımızı İncelemek İçin: www.ihltumdersler.com Ziyaret Edebilirsiniz!
.:Dersle İlgili Diğer Dökümanlar:.

TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ TEMEL DİNİ BİLGİLER 1. ÜNİTE 1. TEST (7455)

9. Sınıf  TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ tdb 2. dönem 1. yazılı soruları (7199)

5. Sınıf  TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ İHO 5. Sınıf 1. DÖNEM 2. YAZILI (6482)

TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ TEMEL DİNİ BİLGİLER 9. SINIFLAR 1. DÖNEM 1. YAZILI-A (5237)

TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ TEMEL DİNİ BİLGİLER 9. SINIFLAR 1. DÖNEM 2. YAZILI-A (3839)

TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ TDB 2. ÜNİTE TARAMA TESTİ - 1 (3628)

TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ TEMEL DİNİ BİLGİLER 9. SINIFLAR 1. DÖNEM 1. YAZILI-E (3526)

TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ TEMEL DİNİ BİLGİLER 9. SINIFLAR 1. DÖNEM 1. YAZILI-B (3334)

TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ TDB 9. SINIFLAR 1. DÖNEM 2. YAZILI - B (3307)

TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ TDB 2. ÜNİTE TARAMA TESTİ - 5 (2984)