www.ihltumdersler.com

   TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ
   TDB 9. SINIFLAR 1. DÖNEM 2. YAZILI - C


Doküman İçeriği: TEMEL DİNİ BİLGİLER 9. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI-C:
1. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde tahkik-i imanın aşamaları bir arada verilmiştir?
a. Taklidi – Tahkiki – Hakiki
b. Aynel – İlmel – Beynel yakin
c. Aynel – İlmel – Hakkal yakin
d. İlmel – Tefekkür – Hakkal yakin
e. İlmel – Hakkal – Takliden iman

2. Mikail (as) için aşağıda verilmiş açıklamalardan hangisi yanlıştır?
a. Kâinattaki olayların denge ve düzeninden sorumlu-dur.
b. Dört büyük meleğin en büyüğüdür.
c. Kur’an-ı Kerimde Mikal şeklinde geçer.
d. Müdebbirat meleklerinin başıdır.
e. Allah’ın emirlerine noksansız uyarlar.

3. “Allah Teâlâ’nın insanlara iletmek istediği mesajlarını peygamberlerine cebraille bildirmesi”ne ne denir?
a. İletişim
b. Haberdar etme
c. Dua
d. Vahiy
e. İbadet

4. İnsanların amellerinin tartıldığı hassas teraziye ne de-nir?
a. Kıyamet
b. Ba’s
c. Haşir
d. Mahşer
e. Mizan

Devamı...

TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ TDB 9. SINIFLAR 1. DÖNEM 2. YAZILI - C Adlı Dokümanı indirmek için:  Dokümanı Gönderen: MİKAİL AZAK
Diğer Dokümanlarımızı İncelemek İçin: www.ihltumdersler.com Ziyaret Edebilirsiniz!
.:Dersle İlgili Diğer Dökümanlar:.

TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ TEMEL DİNİ BİLGİLER 1. ÜNİTE 1. TEST (7455)

9. Sınıf  TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ tdb 2. dönem 1. yazılı soruları (7200)

5. Sınıf  TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ İHO 5. Sınıf 1. DÖNEM 2. YAZILI (6482)

TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ TEMEL DİNİ BİLGİLER 9. SINIFLAR 1. DÖNEM 1. YAZILI-A (5237)

TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ TEMEL DİNİ BİLGİLER 9. SINIFLAR 1. DÖNEM 2. YAZILI-A (3839)

TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ TDB 2. ÜNİTE TARAMA TESTİ - 1 (3628)

TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ TEMEL DİNİ BİLGİLER 9. SINIFLAR 1. DÖNEM 1. YAZILI-E (3526)

TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ TEMEL DİNİ BİLGİLER 9. SINIFLAR 1. DÖNEM 1. YAZILI-B (3334)

TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ TDB 9. SINIFLAR 1. DÖNEM 2. YAZILI - B (3307)

TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ TDB 2. ÜNİTE TARAMA TESTİ - 5 (2984)